Home>>Weblog>>Van een dubbeltje naar een kwartje

Van een dubbeltje naar een kwartje

16 jul 2017
Van een dubbeltje naar een kwartje

In de wereldliteratuur zijn er veel verhalen over kinderen die als dubbeltje worden geboren, en uiteindelijk tot kwartje worden. Remi (uit Alleen op de Wereld), Oliver Twist en Annie zijn sprekende voorbeelden. Maar een veel mooier, inhoudelijker verhaal wordt in het oer-Nederlandse 'Ciske de Rat' vertelt. Hier gaat deze Vrije Lezing over.