Home>>Weblog>>Trump-hater, beheers je

Trump-hater, beheers je

20 jan 2017
Trump hater beheers je

Vandaag wordt Donald Trump geïnstalleerd als president van Amerika. Overal lees ik verontwaardigde posts op de sociale media . Woedende commentaren over zijn ‘populisme’. Ziedende analyses over zijn tweets. Onheilspellende visies over elk beleidsvoorstel dat hij doet. Alsof de wereld ten einde komt. Een betere ontvangst kan Trump zich niet wensen.

Om maar meteen met een disclaimer te beginnen: ik zou als Amerikaan niet op Donald Trump gestemd hebben. Niet omdat ik denk dat hij een racist zou zijn, want dat is hij volgens mij niet. Ja, het is een onbehouwen man, met een grove mond. Maar ik vond de manier waarop bijvoorbeeld zijn ‘lockerroom’ opmerkingen over vrouwen door zijn tegenstanders werden uitgemolken, minstens zo ergerlijk en hypocriet.

De reden waarom ik niet op Trump zou gestemd hebben, heeft te maken met zijn visies op gezondheidszorg en het weer grotendeels afschaffen van Obamacare. Ook de opvattingen van Republikeinen over wapenbezit, milieubeleid, sommige internationale kwesties en ethische vraagstukken steun ik niet. Maar die opvattingen hadden voorgaande Republikeinse leiders ook, dus op dat punt is er niets nieuws onder de zon.

Er zijn ook zaken die ik aantrekkelijk vind aan Trump. Het feit dat hij niet zo ideologisch is, kan in zijn voordeel werken. Een deel van zijn kritiek op internationale handel is volgens mij terecht. Daarin breekt hij met het blinde vrijhandelgeloof dat zowel Democraten als veel Republikeinen aanhangen. Het is ook interessant te zien dat hij zich soms op verfrissende manier afzet van ingesleten diplomatiek geneuzel. Zo bruuskeerde hij China door contact te hebben met de politieke leiders in Taiwan.  Hij zorgde bovendien door wat harrdop te klagen, voor een drastische verlaging van de prijs van nieuwe straaljagers, de JSF. Vorige week hekelde hij de Europese Unie voor hun halfbakken defensiebeleid, en noemde de huidige NAVO terecht 'verouderd'.

Dit alles zal hem door het gilde van keurig gekapte diplomaten zijn afgeraden. Zulke directe taal ‘hoort niet’ in de internationale- , defensie- en handelspolitiek, zo verzuchten ze achter hun schriftjes. Het verfrissende is dat Trump zich daar weinig van aantrekt. En wat mij betreft op deze punten terecht. We moeten bovendien niet vergeten dat in landen als China en Rusland ook ruw-sprekende politici aan de macht zijn.  Barack Obama heeft met zijn zachte benadering weinig tegen hen kunnen uithalen. Het kan in het voordeel van het ‘Westen’ zijn dat de nieuwe Amerikaanse president in ieder geval hun taal spreekt. Trump zegt dat hij hard kan onderhandelen, maar ook een ‘dealmaker’ is. Op dit punt wil ik hem wel geloven.

Zijn er dan geen gevaren aan Trump. Jazeker. Zijn ruwheid kan hem ook opbreken. Hij spaart letterlijk niemand: immigranten, Mexicanen, de media, moslims, maar ook zijn politieke tegenstanders en veiligheidsdiensten moeten het telkens ontgelden. Dat laatste kan leiden tot ontwrichting van het landsbestuur omdat het gevaar dreigt dat mensen gewoon niet meer met hem willen samenwerken. Ook kan hij door zijn manier van politiek bedrijven mensen gewild of ongewild opjutten om vijandig naar elkaar te worden, of zelfs gewelddadig.  Ik zie niet snel gebeuren dat dit zal leiden tot kwalijke wetgeving, maar wat dat betreft is Trump nog heel ondoorgrondelijk.  Ik maak me ook zorgen over de manier waarop hij zijn familie heeft benoemd op hoge posities. Ook kan zijn ruwheid in de internationale politiek gevaar opleveren, vooral als hij helemaal los geweekt raakt van zijn inlichtingendiensten en de soms heilzame werking van stille diplomatie.

“Maar dan is de hoogdravende taal tegen Trump toch terecht? Dan zijn vergelijkingen met dictators en andere vreselijke historische figuren toch niet zo gek?”

Nee, die vergelijkingen zijn niet terecht. Trump is democratisch gekozen. Er is een parlement dat hem controleert en hem kan terugroepen. Ook functioneert de rechtstaat. Vooralsnog heb ik geen voorstellen gehoord die deze verhouding wil aantasten.

“Maar stel je voor dat dat verandert?! Daar zijn mensen bezorgd en boos over!”

Tja. Als dat verandert dan moet je inderdaad je boosheid opladen en daartegen in actie komen. Maar het gevaar is dat sommige mensen nu al zo boos zijn, en zo verblind zijn door woede, dat ze hun kruit verschieten. Hoe geloofwaardig is het, mocht Trump daadwerkelijk nare maatregelen treffen, als je je nu al hebt overschreeuwt?

Dus.. Geachte Trump-haters.. daarom..  Gun jezelf, en daarmee ook hem het voordeel van de twijfel.

-------

NASCHRIFT 17:30 uur 20 januari

Zoals wel te verwachten viel, kwamen er via de sociale media veel reacties op deze blog. Trump werkt als een rode lap op veel mensen. Veel mensen vielen me bij, maar ik kreeg ook kritiek. Opvallend is dat sommigen denken dat als ik een paar positieve punten van Trump noem, ik een soort 'voorstander' van Trump ben. Dat ben ik juist niet. Ik vind hem grof, ik vind hem mensen opjutten. Ik denk dat hijzelf geen racist is, maar ik schrijf dat zijn grofheid wel verwijdering en zelfs geweld kunnen bevorderen. Ik zeg dat letterlijk in mijn blog. Ik vind zijn benoemingen van familieleden uiterst kwestieus etc. Ook dat staat in mijn blog. Belangrijker is dat ik als Amerikaan ook niet op 'm zo stemmen vanwege veel slechte beleidsvoornemens.

Maar ik probeer in deze blog te pleiten dat de weerzin die veel mensen hebben naar hem als persoon, niet effectief zal zijn. Sterker nog: het zal koren op de molen zijn van zijn presidentschap. Dit soort politici teren op het gevoel van de 'underdog'. Door hem daarin te bevestigen speelt hem alleen maar in de kaart. Ook de methode van algehele verkettering van Europese 'populisten' blijkt al meer dan 10 jaar het tegenovergestelde effect te hebben. Mijn pleidooi is: wees gericht in je kritiek. Laat je afkeer van zijn persoon niet de boventoon voeren, maar richt je op de concrete dingen die hij doet en zegt. En wees ook fair over zaken die misschien wel ok zijn. Gun geen enkele machtshebber, ook Trump dus niet, dat hij zich kan verschuilen achter het argument dat zijn tegenstanders irrationeel zijn. 

Tenslotte richtte sommige mensen hun kritiek op mijn laatste zin. "Hoezo, moeten we hem het voordeel van de twijfel geven?! Hij heeft toch al bewezen een nare man te zijn?!" Ik schreef dat het juist anders. Ik schreef dat tegenstanders van Trump zich niet voortijdig moeten overschreeuwen. Trump als president zal (alleen al omdat hij nu te maken heeft met een parlement dat hem controleert) per definitie anders moeten werken dan Trump als zakenman. Daarop moeten we hem nu afrekenen. En overschreeuwen is daarbij niet verstandig. Bewaar je woede om, als echt de nood aan de man is, die gericht te gebruiken. Verlies je geloofwaardigheid niet door op alles te 'schieten'. Ik schreef: "Dus.. Geachte Trump-haters.. daarom..  Gun jezelf, en daarmee ook hem het voordeel van de twijfel." Daarmee zeg ik dus: juist in je eigen belang als tegenstander van Trump moet je je geluid sparen voor het moment dat het nodig is. Val zijn beleid gericht aan, verdoe je energie niet aan persoonlijke weerzin.

Boris van der Ham