Home>>Weblog>>Kritiek D66: Plasterk stopt subsidie 'Onze weg'

Kritiek D66: Plasterk stopt subsidie 'Onze weg'

12 jan 2009
Kritiek d66 plasterk stopt subsidie onze weg

D66-Kamerlid Boris van der Ham is opgetogen over het besluit van minister Plasterk (OCW) om de subsidie voor stichting Onze Weg in te trekken. De sociaal-liberaal had eerder vragen gesteld aan de minister omdat de stichting nauwe banden heeft met een stichting Different die zich bezighoud met het "genezen" van homo's.

Van der Ham: "Een paar dagen geleden wilde de minister de subsidie nog niet intrekken, nu heeft hij anders besloten. Ik vind dat een goed besluit, al had het wat mij betreft al veel eerder moeten vallen."? De minister stelt dat pas uit de laatste brief van Onze Weg pas duidelijk werd dat de stichting onvoldoende afstand nam van de "genezingspraktijken." "Het "genezen" van homo's is een zorgelijk flauwekulverhaal en past niet in het emancipatiebeleid van de minister"?, zegt de sociaal-liberaal. Het COC wil dat ook de subsidie van de stichting Refo Anders wordt ingetrokken, maar dat vind Plasterk nog te ver gaan. Van der Ham was eerder ook kritisch op deze stichting. "Ik blijf het natuurlijk nauwlettend in de gaten houden, en als ik aanleiding zie trek ik zeker weer aan de bel."?