Home>>Weblog>>Geen 'lieve vrede', maar echte vrede

Geen 'lieve vrede', maar echte vrede

25 mrt 2016
Geen lieve vrede maar echte vrede 1

Als antwoord op de aanslagen in Brussel en vorige week in Istanbul, kwamen diverse moslimorganisaties, het Humanistisch Verbond, Het Centraal Joods Overlg,, de vredesorganisatie PAX en de Amsterdamse burgemeester Van der Laan op de Dam bijeen voor een vredesmanifestatie. Als voorzitter van het Humanistisch Verbond gaf ik de onderstaande toespraak.

------

TOESPRAAK BORIS VAN DER HAM, VREDESDEMONSTRATIE, DAM, AMSTERDAM

Dames en heren

Ik sta hier namens het Humanistisch Verbond, de organisatie die humanisten, vrijzinnigen, agnosten en atheïsten verenigd.

De afgelopen tien jaar zijn mensen wereldwijd ten prooi gevallen aan aanslagen van religieus extremisten

Op Bali, de Filippijnen
In Irak, Nigeria, Bangladesh, Mali en Syrië
In New York en Mombassa;
Madrid, Casablanca, Jeruzalem, Moskou en London
In Mogadishu, Sharm el-Sheikh
In Istanbul, Parijs,

Terreur herhaalt zich telkens..

En vandaag staan we hier samen, een paar dagen na de terreurdaden in Brussel.

Waarom staan we hier?

Omdat we meeleven met de slachtoffers en hun families

Want hoe dichtbij, of veraf andere mensen ook wonen – ze zijn medemensen.

We staan hier omdat we terreur afkeuren.

We staan hier voor vrede.

Maar wat is dat eigenlijk, vrede?
Ik zou zeggen: in ieder geval niet de zogenaamde ‘lieve vrede’

U kent die uitdrukking wel: we moeten de ‘lieve vrede’ bewaren..

Dat betekent dan dat verschillen angstvallig moeten worden weggepoetst.

Maar als je verschillen - uit naam van de 'lieve vrede' - onder het vloerkleed veegt, dan dreigen ze daar juist verder te broeien, en kunnen ze gevaarlijk worden.

Die 'lieve vrede' blijkt dan helemaal niet lief, laat staan blijvend.

Vrede is niet makkelijk.

Je bereik het door iedereen het recht te geven zijn of haar leven in te richten naar eigen inzicht. Maar elkaar ook te mogen bevragen.

Vrede is gebaat bij uitdagen, soms scherp in debat te gaan.

Vrede is ook je eigen opvattingen tegen het licht te durven houden.
 
Ook wij hier op het podium zijn verschillend.

Mannen, vrouwen;

Homo, hetero;

Er zijn hier religieuze mensn, mensen die niet-religieus zijn en humanist, zoals ik;

Orthodox en vrijzinnig;

Er zijn hier kinderen die andere keuzes maken dan hun ouders;

Politiek, links, midden en rechts.

We zijn het soms – terecht - hartgrondig met elkaar oneens.

Eèn ding kan ons bij elkaar houden...

Samen te staan voor ieders vrijheid.

Want bij die vrijheid wint iedereen,

Die maakt iedereen sterker.

Het is de basis, niet van de ‘lieve’ vrede, maar van echte vrede.

Dames en heren,

Wat heeft zo’n demonstratie als vandaag voor zin?

Ik zou zeggen: waar terroristen bij herhaling ons uit het lood willen slaan.

Moeten we er telkens, in herhaling, vrijheid en medemenselijkheid tegenover zetten.

Vrijheid en medemenselijkheid

We moeten het telkens weer overwinnen op vervreemding, haat en geweld.

Dus, ja, spreek je uit:

Vandaag.
 
Wees precies in waar je voor staat:

Gun anderen de vrijheid die jij zelf ook wenst.

Toon interesse,

Doe mensen recht,

Daar samen voor staan, maakt onze vrije samenleving sterk.

Dank u wel

 

 

Wilt u het Humanistisch Verbond steunen? Dat kan hier