Home >> Thema's >> Veiligheid en politie

Veiligheid en politie

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor het welbevinden van mensen. Gelukkig nemen de meeste vormen van criminaliteit al geruime tijd af. Helaas is sommige criminaliteit juist hardnekking. Bijna 20% van de mensen voelt zich wel eens onveilig in hun eigen wijk. Dit soort cijfers moeten we niet bagatelliseren, want in sommige wijken tellen ze op met andere sociale ellende en dreigen hele generaties kinderen in onveiligheid op te groeien. Toen ik nog in de Kamer zat spande ik me in voor het effectief bestrijden van drugsoverlast en criminaliteit. Ook geweld tegen vrouwen en minderheidsgroepen wilde ik aanpakken. Bovendien nam ik veel initiatieven om de vrijheid van meningsuiting te beschermen tegen radicale en gewelddadige religieuze extremisten. Zo nam ik het initiatief om het verbod op godslastering uit het wetboek van strafrecht te schrappen. Als onderwijswoordvoerder hamerde ik op de belangrijke rol van het onderwijs in het voorkomen van crimineel gedrag en het weerbaar worden. Over het belang van een nuchter en effectief drugsbeleid schreef ik onder andere het boek 'De Vrije Moraal' waarin ik de historie en de huidige dilemma's schets van het vrijgevochten Nederland.

Opiniestukken

Toch een stap vooruit telegraaf

Toch een stap vooruit (Telegraaf)

In de Telegraaf een stuk met reflectie om de jaren '10. Hoe moeten we terugkijken op het afgelopen decennium?

Interviews

Weg uit den haag relativeert enorm telegraaf

Weg uit Den Haag relativeert enorm (Telegraaf)

Interview in het blad 'Vrij', de weekendbijlage van de Telegraaf. Over humanisme, een beetje politiek en de komende rol in 'Smeris'.