Home >> Thema's >> MILIEU, ENERGIE EN GROEN

MILIEU, ENERGIE EN GROEN

Te lang is milieubeleid iets geweest van geitewollensokken-ideeen. Dat is jammer, want er zijn enorme mogelijkheden met milieutechnologie, die vaak ook nog geld opleveren. Er zijn fantastische mogelijkheden voor opwekking van schone energie, zowel in Nederland als daarbuiten. Ik vind dat Nederland veel meer met andere landen moet samenwerken om bijvoorbeeld grootschalige zonne-energie op te wekken. Waarom geen gezamenlijke Europese zonnekrachtcentrale in Zuid-Spanje? De afgelopen jaren was ik aanwezig bij de grote klimaattoppen, zoals i Kopenhagen. Daarnaast maak ik me hard voor het beschermen van de natuur, maar ook voor 'nieuwe natuur'. Zo vind ik dat er vooral in en rond steden meer bossen en parken moeten komen. Bij duurzaamheid hoort ook: goed omgaan met dieren. Hier heb ik me de afgelopen jaren voor ingezet, en dat zal ik ook buiten de Kamer blijven doen.

Opiniestukken

Toch een stap vooruit telegraaf

Toch een stap vooruit (Telegraaf)

In de Telegraaf een stuk met reflectie om de jaren '10. Hoe moeten we terugkijken op het afgelopen decennium?