Home >> Thema's >> Emancipatie en gelijke behandeling

Emancipatie en gelijke behandeling

Een van mijn inspiratiebronnen in de politiek is Aletta Jacobs. Zij was de eerste vrouw die studeerde, en vocht honderd jaar geleden voor het vrouwenkiesrecht. Zij was lid van de Vrijzinnig Democratische Bond, een politieke partij die als voorganger van D66 wordt gezien. Haar strijd is in het Nederland van vandaag maar ten dele gelukt. De deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt is de laatste decennia sterk gegroeid, maar nog steeds verdienen vrouwen relatief minder dan mannen. Achterhaalde principes in het arbeidsmarktbeleid (kostwinnersbeginsel, aanrechtsubsidies) moeten worden losgelaten om een gelijkwaardiger rolverdeling tussen werk en zorg te stimuleren. Door brede scholen en goede kinderopvang moeten ouders meer ruimte krijgen om zorg en werk te kunnen combineren. Daarnaast moeten (buitenlandse) vrouwen meer kansen krijgen om via onderwijs de kennis van de taal bij te spijkeren zodat ze zelfstandiger kunnen zijn. Waar ik maar kan wil ik de strijd van Aletta Jacobs graag voortzetten!

Opiniestukken

Toch een stap vooruit telegraaf

Toch een stap vooruit (Telegraaf)

In de Telegraaf een stuk met reflectie om de jaren '10. Hoe moeten we terugkijken op het afgelopen decennium?

Interviews

Weg uit den haag relativeert enorm telegraaf

Weg uit Den Haag relativeert enorm (Telegraaf)

Interview in het blad 'Vrij', de weekendbijlage van de Telegraaf. Over humanisme, een beetje politiek en de komende rol in 'Smeris'.