Home >> Vrijzinnige lezingen

Vrijzinnige lezingen

Sinds 1 januari 2010 publiceer ik vrijwel wekelijks een soort 'vrijdenkers preek' op youtube en vrijzinnig.com. In deze 'Vrijzinnige Schriftlezing' ga ik in op de geschiedenis van het vrije denken. Vrijheid komt niet vanzelf. Er is hard geknokt om los te komen uit dictaturen, uit vooroordelen of ongelijke behandeling. En nog steeds zijn er delen van de wereld waar mensen onvrij zijn. Ook in de vrije wereld is niet alles vanzelfsprekend. Nog steeds bestaan ingesleten opvattingen, halsstarrigheid en intolerantie. En er zijn dilemma’s. Want hoe vrij mag je zijn? Wat als jouw vrijheid ten koste gaat van de vrijheid van een ander? Wat moet de overheid doen om mensen gelijke kansen te bieden? Aan de hand van oude en nieuwe teksten schets ik de rijke geschiedenis van het vrije denken. Wat zeggen ze over de politieke en persoonlijke vraagstukken van onze tijd?