Home >> Vrijzinnige lezingen

Vrijzinnige lezingen

Sinds 1 januari 2010 publiceer ik vrijwel wekelijks een soort 'vrijdenkers preek' op youtube en vrijzinnig.com. In deze 'Vrijzinnige Schriftlezing' ga ik in op de geschiedenis van het vrije denken. Vrijheid komt niet vanzelf. Er is hard geknokt om los te komen uit dictaturen, uit vooroordelen of ongelijke behandeling. En nog steeds zijn er delen van de wereld waar mensen onvrij zijn. Ook in de vrije wereld is niet alles vanzelfsprekend. Nog steeds bestaan ingesleten opvattingen, halsstarrigheid en intolerantie. En er zijn dilemma’s. Want hoe vrij mag je zijn? Wat als jouw vrijheid ten koste gaat van de vrijheid van een ander? Wat moet de overheid doen om mensen gelijke kansen te bieden? Aan de hand van oude en nieuwe teksten schets ik de rijke geschiedenis van het vrije denken. Wat zeggen ze over de politieke en persoonlijke vraagstukken van onze tijd?

Application: borisvanderhamNL [Run Tests]
Framework: Wheels 1.1.8
CFML Engine: Adobe ColdFusion 9,0,2,282541
Default Data Source: borisvanderhamNL
Active Environment: Design
URL Rewriting: on
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Route: specialPages
Controller: Pages
Action: themes
Key(s): vrijzinnige_lezingen
Additional Params: page = 1
Caching Stats: culls: 0, hits: 1, misses: 7
Execution Time: 312ms (action ~296ms, view ~93ms)