Home>>Nieuws>>Weg met bureaucratie leerlingenvervoer

Weg met bureaucratie leerlingenvervoer

13 nov 2011
Weg met bureaucratie leerlingenvervoer

D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham wil dat minister Van Bijsterveldt van onderwijs de Wet aanpast om kinderen met een handicap in de grensregio naar school te kunnen laten gaan. Kinderen uit zowel Limburg, Brabant, Zeeland als aan de Duitse Grens kunnen hier voordeel van hebben.

Aanleiding voor zijn oproep is het relaas van een dove jongen uit Maastricht in Hart van Nederland. Van der Ham: "Deze jongen wordt gedwongen om in een andere provincie in een internaat te gaan wonen omdat we leerlingenvervoer naar hetzelfde onderwijs vlak over de grens niet vergoeden. Hier kan Europees denken zowel sociaal als financieel uitkomst bieden."

De ouders van de dove jongen kwamen bij de Maastrichtse D66-wethouder Mieke Damsma en Boris van der Ham hun verhaal doen. Van der Ham: “De jongen werd door bureaucratische regels gedwongen 120 kilometer verderop in Brabant in een internaat te gaan wonen, bij de dichtstbijzijnde Nederlandse passende school. Terwijl net over de grens in Vlaanderen datzelfde onderwijs wordt gegeven! De huidige regels vergoeden grensoverschrijdend leerlingenvervoer echter niet, terwijl het in veel gevallen goedkoper kan zijn.”

D66 roept minister Van Bijsterveldt op de wet te wijzigen. Van der Ham: "Het is bizar dat door deze regels vervoer naar de dichtstbijzijnde school niet vergoed wordt, alleen maar omdat de school in een buurland staat. Deze jongen zal niet de enige zijn, er zullen meer ouders in de grensregio met dit probleem kampen. Ik wil dat dit in de wet wordt aangepast."