Home>>Nieuws>>Vrije Moraal in Emmeloord

Vrije Moraal in Emmeloord

27 feb 2013
Vrije moraal in emmeloord

In Emmeloord hield de lokale afdeling van het Humanistisch Verbond een bijeenkomst met als spreker Boris van der Ham, de landelijk voorzitter. Hij vertelde zijn toehoorders over de ontstaansgeschiedenis van het vrijgevochten Nederland en de dilemma's rond de vrijheid.

In het gesprek met de zaal kwam onder meer ter sprake hoe je vanuit vrijzinnig-humanistische visie moet aankijken tegen opvoeding. "Ouders die vinden dat de opvoeding eigenlijk op school moet gebeuren, maar ook woedend zijn op de leraar als hij strafwerk uitdeelt. Hoe kies je hierin partij?" Van der Ham stelde dat de opvoeding als eerste bij ouders ligt, maar dat ook het gezag van docenten wel erkend moet worden. Bij vrijheid horen regels, en als je ze niet in acht neemt moeten daar consequenties tegenover staan.