Home>>Nieuws>>Voorkom uitval studenten in het Hoger Onderwijs (NRC en Onair)

Voorkom uitval studenten in het Hoger Onderwijs (NRC en Onair)

19 aug 2010
Voorkom uitval studenten in het hoger onderwijs nrc en onair

Te veel studenten beginnen aan een studie waar ze niet voldoende voor gemotiveerd zijn, of voldoende van weten. Gevolg is dat al in het eerste jaar veel studenten uitvallen. D66-kamerlid Boris van der Ham wil dat onderwijsinstellingen, maar vooral ook studenten, meer doen om dit te voorkomen.

Hij schreef een artikel in NRC-Handelsblad en NRC-Next en was hierover te gast bij het tv-programma Onair.