Home>>Nieuws>>Van der Ham voorzitter Humanisten

Van der Ham voorzitter Humanisten

24 nov 2012
Van der ham voorzitter humanisten

"Er is een groeiende behoefte aan seculiere vormen van levensbeschouwing, nu ruim de helft van Nederland niet meer kerkelijk is. Dat geldt zeker voor persoonlijke levensvragen", zei Boris van der Ham in zijn eerst korte rede als voorzitter. Van der Ham werd op 24 november door de leden verkozen tot voorzitter op de Algemene Ledenvergadering in Amersfoort.

De leden en het bestuur zijn blij met hun nieuwe voorzitter, die vol energie, overtuiging en met een schat aan ervaring zijn nieuwe functie tegemoet treedt. Boris van der Ham is kritisch over hoe we in Nederland soms omgaan met fundamentele vrijheden, vertelde hij in zijn eerste toespraak als voorzitter voor ongeveer 160 leden na zijn verkiezing op de Ledendag Durf te verkiezen van vandaag 24 november te Amersfoort.

”Mensen in bijvoorbeeld Rusland en de Arabische wereld vechten voor de vrijheid van meningsuiting die daar onder vuur ligt. Dit soort fundamentele vrijheden zijn het waard te verdedigen. We zijn ons er in Nederland onvoldoende van bewust dat de vrijheid die wij kennen ook niet vanzelfsprekend is. Sterker nog: seculiere politieke partijen gaan soms roekeloos om met zwaar bevochten vrijheden, door ze als wisselgeld in te zetten bij een onderhandeling. Onverschilligheid is misschien wel de grootste vijand van de Nederlandse vrijheid en het verkeerde voorbeeld,” aldus de nieuwe voorzitter.

“Nederland moet voorop blijven lopen en het Humanistisch Verbond moet de persoonlijke vrijheid in het publieke debat met vuur verdedigen, maar ook mensen persoonlijk inspireren om kritisch en betrokken te blijven.”

Van der Ham wil als voorzitter van het Humanistisch Verbond de levensbeschouwelijke taak verdiepen en de grondslag verbreden: “Veel mensen zoeken houvast bij het beantwoorden van persoonlijke levensvragen, bijvoorbeeld over opvoeding, onderwijs en een zelfgekozen levenseinde. Om een mooi en vol leven te leiden is inspiratie en verdieping nodig. Dat begint al met wat je kinderen aan waarden en vorming meegeeft thuis en op school. Het Humanistisch Verbond heeft hierin veel te bieden vanuit de rijke en inspirerende traditie van het humanisme.”

Van der Ham wil meer mensen binden: “Het humanisme is in potentie de grootste levensbeschouwelijke stroming van Nederland, en verbindt onder meer atheïsten, agnosten en vrijzinnigen. Onze tijd vraagt om een krachtige en verdiepende humanistische stem. Die stem kan nog krachtiger worden als nog meer mensen lid worden. Sympathie voor onze visie en levensbeschouwing is welkom, lidmaatschap is nog beter. Daar ga ik me ook hard voor maken.”

Van der Ham was tien jaar lid van de Tweede Kamer, waar hij zich inzette voor onder meer beter onderwijs en de vrijheid van meningsuiting. Hij leverde een bijdrage aan levensbeschouwelijke publicaties en lezingen, zoals in het debat over de strafbaarheid van godslastering.

Op youtube.com en vrijzinnig.com houdt hij ‘vrijzinnige lezingen’ met de seculiere, vrijzinnige en humanistische geschiedenis als leidraad. Recent publiceerde hij ‘De Vrije Moraal’, een boek over de morele en maatschappelijke dilemma’s van de vrijheid. Voor zijn Kamerlidmaatschap was Van der Ham landelijk actief bij verschillende jongerenorganisaties. Hij doorliep de 'Toneelacademie Maastricht' en studeerde een aantal jaar geschiedenis. Het onbezoldigd voorzitterschap wordt verricht naast zijn andere werkzaamheden.