Home>>Nieuws>>Van der Ham spreekt in VN-mensenrechtenraad

Van der Ham spreekt in VN-mensenrechtenraad

12 mrt 2015
Van der ham spreekt in vn mensenrechtenraad

Boris van der Ham bepleit morgen in de algemene vergadering van de VN Mensenrechtenraad in Genève wereldwijde afschaffing van wetten die godslastering verbieden. Religie wordt in deze wetten misbruikt om ongelovigen, minderheden en critici hun vrijheid te ontnemen, stelt hij.

Van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond, zal 13 maart felle kritiek leveren op het feit dat in 55 landen anti-blasfemiewetten van kracht zijn en betogen dat religie gebruikt wordt om de meest vreselijke misdaden tegen vrijheidsrechten te verbergen.

Het argument dat universele en fundamentele rechten in cultureel perspectief gezien moeten worden, deugt niet, vindt van der Ham: “Mensen die hun vrijheidsrechten gebruiken om kritisch na te denken, verliezen hun baan, worden vervolgd, gemarteld en soms ter dood gebracht omdat hun opvattingen bestempeld worden als ‘beledigend’ en ‘godslasterlijk’. Religieuze minderheden zijn vaak doelwit; humanisten en ongelovigen nog meer.“

WIn 55 landen is nog steeds anti-blasfemiewetgeving. Als ie openlijk ongelovig is, riskeert in 39 landen gevangenisstraf, in 13 landen zelfs de doodstraf op beschuldiging van blasfemie of afvalligheid. Afschaffing van die wetten is nodig om de vrijheid van meningsuiting van ongelovigen en aanhangers van minderheidsreligies te beschermen. Tientallen regeringen - waarvan een deel vertegenwoordigd is in de VN Mensenrechtenraad - gebruiken anti-blasfemiewetten ook om hun politieke tegenstanders de mond te snoeren, en spelen zo zelf voor god. Dat is in strijd met artikelen 18 en 19 van het Internationale Verdrag voor Burgerlijke en Politieke Rechten, die vrijheid van godsdienst en levensovertuiging- inclusief het recht niet te geloven - én van meningsuiting garanderen; deze regeringen geven bovendien het slechtst mogelijke voorbeeld aan terroristische organisaties zoals IS, Boko Haram en individuele jihadisten, vinden de humanisten.

Van der Ham zal regeringen oproepen wetten tegen godslastering af te schaffen. Hij doet dat namens IHEU, de International Humanist and Ethical Union en de Europese Humanistische Federatie. Zij voeren met het Humanistisch Verbond internationaal campagne tegen anti-blasfemiewetgeving.

“Religie mag niet langer worden gebruikt om haat, vervolging en geweld te legitimeren. Individuele vrijheid en de vrijheid van meningsuiting dienen ons allemaal, en zijn onmisbaar voor een vreedzame, gelukkige, rijke en stabiele internationale samenleving”, aldus afgevaardigde van der Ham.