Home>>Nieuws>>Van der Ham (D66) schrijft boekje over EU en referendum

Van der Ham (D66) schrijft boekje over EU en referendum

01 jun 2007
Van der ham d66 schrijft boekje over eu en referendum

Op vrijdag 1 juni is het precies 2 jaar geleden dat het referendum over de Europese Grondwet werd gehouden. Een van de initiatiefnemers van het referendum was D66-Kamerlid Boris van der Ham. Hij schreef het boekje "Voortrekkers en Baanbrekers"?, en blikt daarin terug en vooruit. Op 31 mei overhandigde hij het boekje aan Harry van Bommel (SP). Dit als teken dat het debat over Europa scherp moet worden gevoerd, zowel door voor- als tegenstanders van meer Europese samenwerking. Het boekje is te bestellen op voortrekkersenbaanbrekers.nl

Kleine landen als kweekvijvers

 

Van der Ham geeft in het boekje een aantal persoonlijke analyses van het "nee". Hij wijt de vertrouwensbreuk van de Nederlanders met Europa aan slecht nagekomen Europese afspraken, zoals rond het Stabiliteitspact en de Lissabondoelstellingen. "Maar om dit probleem op te lossen, moeten nu juist de veto's worden afgeschaft."?, aldus Van der Ham. Ook stelt hij dat kleine landen meer ruimte moeten krijgen om te kunnen experimenteren op bijvoorbeeld het milieugebied. Van der Ham: "Het is vreemd dat handelsregels Nederland en Denemarken hebben verboden eerder roetfilters verplicht te stellen, of schadelijke transvetten te verbieden. Hierin moeten de handelsafspraken mogelijkheden gegeven worden om voorop te lopen op de rest van Europa."? Van der Ham staat in het boekje uitdrukkelijk stil bij de meerwaarde van kleine landen voor de Unie. Van der Ham: "Het waren vooral de kleinere landen die de afgelopen 20 jaar begonnen met milieubeleid. Toen bleek dat zorg voor het milieu niet meteen ten koste hoefde te gaan van de welvaart "iets waar veel grotere landen bang voor waren- werd veel van het beleid overgenomen in Europese, gemeenschappelijke regels. Vervolgens is het nu Europa die weer de aanjager is van wereldwijde milieuafspraken. De kleintjes blijken golfopwekkers van verandering. Voortrekkers en baanbrekers. Hun invloed is groter dan ze zouden vermoeden. Nederland moet niet bang zijn voor Europa, maar het juist zien als z"n speelveld."?

 

Open debat in parlement gewenst

Van der Ham stelt dat voorafgaand aan het referendum er geen goed debat is gevoerd over Europa in het Nederlands parlement. Van der Ham: "Vanwege de fractiediscipline worden veel opvattingen niet geuit in het parlement. Het resultaat is dat op de meest belangrijke momenten burgers zich niet altijd kunnen herkennen in de woordenwisseling van hun volksvertegenwoordiging. Zodoende hebben de debatten die kamerleden in de wandelgangen voeren soms een hoger "volksvertegenwoordigend" karakter dan die in de openbare plekken van het Parlement. Door het miskennen van verschillen die ook binnen politieke partijen leven, halen belangrijke argumenten, bezwaren en ideeën uiteindelijk niet het spreekgestoelte van de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Dat verzwakt niet alleen de kwaliteit van het debat, maar doet ook geen recht aan de taak van het parlement volksvertegenwoordiging te zijn. In de Tweede Kamer moet aan zoveel mogelijk combinaties van motieven, argumenten en ideeën recht worden gedaan."?

 

Regering en referendum: geen gesjacher met de grondrechten

Van der Ham haalt in het boekje hard uit naar de regering. Die wil volgens Van der Ham via slinkse wegen onder een nieuw referendum uitkomen. Met name het voornemen om het handvast van de Grondrechten te schrappen is hem een doorn in het oog. Van der Ham: "Daarin staan mensenrechten. Niemand van de "nee" stemmers vond dat aanstootgevend. Maar door dit deel te schrappen hoopt het kabinet dat de tekst niet meer grondwettelijk wordt genoemd, en er dus geen referendum hoeft plaats te vinden. Het is niet sjiek om grondrechten te versjacheren voor politieke doelen."? Van der Ham vindt dat niet de politiek maar burgers zelf het initiatief moeten nemen voor het houden van een referendum. Van der Ham: "Als mensen ontevreden blijken te zijn over een nieuw verdrag zal zo'n initiatief worden genomen. Maar als men tevreden is zal blijken dat er niet voldoende handtekeningen kunnen worden bijeengebracht. Dat moet de burger zelf uitmaken."? "Voortrekkers en Baanbrekers"? is te bestellen op www.voortrekkersenbaanbrekers.nl en kost 5 euro. Vanaf zaterdag is het ook in de meeste steden in de betere boekhandel verkrijgbaar.