Home>>Nieuws>>Van der Ham bezoekt militairen in Midden-Oosten

Van der Ham bezoekt militairen in Midden-Oosten

13 jun 2016
Van der ham bezoekt militairen in midden oosten

"Het blijft belangrijk dat er aandacht is voor immateriƫle zaken", zei voorzitter Boris van der Ham tijdens een werkbezoek bij Nederlandse militairen die deelnemen aan de Air Task Force Middle East. Doel van het bezoek was een ontmoeting met de uitgezonden militairen, waarbij Van der Ham zich graag informeerde over het werk van de humanistisch raadslieden.

Op het Nederlandse kamp Snow City werd Van der Ham rondgeleid langs alle onderdelen die zich inzetten om de terreurorganisatie ISIS in Irak en Oost-Syrië te bestrijden. Zo bracht hij een bezoek aan de onderhoudsplaats van de F-16’s en was hij aanwezig bij een nachtelijke take off. Daarnaast sprak hij met de detachements commandant en nam hij ruim de tijd om met individuele militairen te spreken.

Hoog moreel
Boris van der Ham was onder de indruk van de grote betrokkenheid van de Nederlandse militairen bij hun werk en hun opdracht. “Nederlandse militairen beschouwen hun inzet als heel erg zinvol.” Tijdens het werkbezoek werden de resultaten van een recent gehouden moreel meting gepresenteerd. 93 Procent zegt zijn werk waardevol te vinden en met plezier te doen.

Van der Ham: 'Toch is het voor veel militairen best pittig een paar maanden van huis te zijn en hun familie te moeten missen. Het is dus belangrijk dat er voor dit soort immateriële zaken ook aandacht is.”

Internationale samenwerking
Naast het bezoek aan de Nederlandse militairen had Van der Ham ook een ontmoeting met een aantal Amerikaanse militairen waarvoor geen humanistische raadslieden beschikbaar zijn. In de Verenigde Staten wordt al jaren gestreden om, naast de al bestaande religieuze geestelijke verzorging, ook raadslieden voor niet-godsdienstige militairen in te voeren, net zoals in Nederland.

Van der Ham vertelde hoe vanaf 1946 het Humanistisch Verbond zich heeft ingespannen voor gelijke behandeling van niet-religieuze mensen in het leger. Dat leidde in 1964 tot de introductie van humanistisch raadslieden, naast de al aanwezige katholieke aalmoezeniers, protestantse legerpredikanten en joodse rabbijnen.

Boris van der Ham werd bij zijn werkbezoek vergezeld door Hoofdkrijgsmachtraadsman Erwin Kamp en zijn plaatsvervanger Humanistisch raadsman Gerjos Hengelaar.