Home>>Nieuws>>Uitreiking Van Praagprijs aan Henk Oosterling

Uitreiking Van Praagprijs aan Henk Oosterling

21 jun 2013
Uitreiking van praagprijs aan henk oosterling

Het Humanistisch Verbond looft elke twee jaar de Van Praagprijs uit.Voorzitter Boris van der Ham reikte de prijs dit keer uit aan Henk Oosterling. Rotterdams praktisch filosoof, die jongeren uit achterstandswijken helpt zichzelf 'uit de modder te trekken'.

Van der Ham in zijn speech richting Henk Oosterling: "Het Humanistisch Verbond leunt graag op die lange traditie. We verenigen mensen die zich humanistisch, vrijzinnig, atheïst, agnost of seculier noemen. Maar dat zijn labeltjes die de lading nooit helemaal dekken. Wat ons vooral bindt is dat we nieuwsgierig zijn naar wetenschap, naar nieuwe inzichten, naar oude wijsheid en praktische ervaring. Humanisten vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Maar mensen staan niet altijd als bij toverstaf in hun kracht. Jongeren uit achterstandsgezinnen. Volwassen kunnen de greep op het leven verliezen. Hoe zet je dan mensen in hun kracht? Ook als je leven zich niet in dit soort extremen voltrekt is het nadenken over vrijheid, bijvoorbeeld, belangrijk. Het leven beschouwen. Zodat je het daarna kan proberen het naar jouw wens te vormen. Door zijn ervaringen in en rond de Tweede Wereldoorlog wilde Jaap van Praag, oprichter van het Humanistisch Verbond, een levensbeschouwing opbouwen die uitgaat van de mens. Hij wilde mensen stimuleren hun eigen waarden te ontdekken. Hij ze daarover: “Het betekent niet dat mensen meester zijn over hun lot, maar dat zij desondanks zichzelf in de hand nemen in een verwarrende en ondoorgrondelijke wereld.” De Van Praagprijs is ingesteld in 1971 om het gedachtegoed van Jaap van Praag, levend te houden. Voor de Van Praagprijs hebben we dit jaar als uitgangspunt het thema ‘durf te kiezen’ genomen. Een zeer actueel thema. We hebben meer keuzevrijheid dan ooit – maar hoe benutten we die? Zijn we echt vrij, of zijn we feitelijk slaven van groepsdruk, aanlokkelijke reclame, van voorgeprogrammeerde keuzes? Gaan we wel bewust genoeg om met onze vrijheid te kunnen kiezen? We hebben de jury van de Van Praagrpijs gevraagd te zoeken naar iemand met een uitdagende visie. En dat is zeer gelukt dit jaar.Winnaars van de Van Praagprijs zijn allemaal mensen geweest die op eigenzinnige wijze bijdragen aan een samenleving waarin zelfbeschikking, vrijheid, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid, tot hun recht komen. De winnaar van dit jaar is een filosoof van de praktijk. Met zijn grote denk- en daadkracht inspireert hij om bewuste keuzes te maken. Hij is steeds op zoek naar menselijke kracht en de menselijke maat. Daarmee draagt hij bij aan het humanistisch project van zelf denken, samen leven. Zoiets abstracts als ‘individuele ontplooiing’ krijgt door zijn werk handen en een hart. Als voorzitter van het Humanistisch Verbond ben ik zeer, zeer blij met de keuze van de jury voor Henk Oosterling!"