Home>>Nieuws>>"Sneller ingrijpen bij misstanden op scholen" (Metro)

"Sneller ingrijpen bij misstanden op scholen" (Metro)

26 jul 2010
Sneller ingrijpen bij misstanden op scholen metro

De onderwijsinspectie moet scholen waar vermoedens zijn van gesjoemel met diploma's en cijfers sneller gaan controleren. Dat zegt D66-Kamerlid Boris van der Ham naar aanleiding van de mogelijke diploma-incidenten op de Haarlemse INHolland en het nieuws dat een aantal middelbare scholen waar het slechte leerlingen gemakkelijk wordt gemaakt om de naam van de school hoog te houden.

Van der Ham wil dat de onderwijsinspectie de resultaten van de centrale eindexamens beter gaat vergelijken met door de school afgenomen schoolonderzoeken. "Als die op een school structureel structureel te veel van elkaar verschillen dan moet je argwanend worden", oordeelt hij. Van der Ham had eerder al geëist van de staatssecretaris van Onderwijs dat de mogelijke wantoestanden met HBO-diploma's voor het begin van het collegejaar zijn opgelost: "Dit kan door de richtlijnen voor versnellingstrajecten van langstudeerders te verhelderen. De kwaliteit van de diploma's mag niet ten koste gaan van de drang om geld per afgestudeerde student te vangen. "

Wat betreft de middelbare scholen is onduidelijk hoe verstrekkend de problematiek is. Van der Ham: "Het gaat vaak niet om VMBO's in moeilijke buurten, maar juist om scholen waar je het niet verwacht. Keurige gymnasia bijvoorbeeld, waar bestuurders om goed te blijven scoren druk uitoefenen op leraren. Op verreweg de meeste scholen gaat het goed, maar je moet niet wachten tot het kalf is verdronken. Als er veel klachten binnenkomen bij de Algemene Onderwijsbond dan zou deze informatie gedeeld moeten worden met de inspectie. De afgelopen jaren is er gewoon te weinig ingegrepen." (Ruben Eg, Metro)

 

Studieproblematiek:

-Er loopt een onderzoek naar de INHolland in Haarlem, waar studenten die al lang aan de instelling studeren via een truc een diploma zouden krijgen om zo de overheidsvergoeding binnen te halen.

-Dit weekend werd bekend dat sommige middelbare scholen regelmatig zittenblijvers zouden laten overgaan om de naam van de school hoog te houden.