Home>>Nieuws>>Paarse politici onderhandelen over mobiliteit

Paarse politici onderhandelen over mobiliteit

16 jul 2010
Paarse politici onderhandelen over mobiliteit

De onderhandelingen over een Paars-pluskabinet zijn vrijdag voortgezet met een gesprek over mobiliteit en bereikbaarheid. In de kamer van de informateurs in het gebouw van de Eerste Kamer bogen tien man zich gelijktijdig over vraagstukken als de kilometerheffing, aanleg van wegen en beter openbaar vervoer.

De informateurs Uri Rosenthal (VVD) en Jacques Wallage (PvdA) ontvingen vanaf tien uur de vier fractievoorzitters en hun secondanten op het verkeersdossier: Mark Rutte en Charlie Aptroot (VVD), Job Cohen en Sharon Dijksma (PvdA), Alexander Pechtold en Boris van der Ham (D66), en Femke Halsema en Kees Vendrik (GroenLinks). Na afloop deden ze geen mededelingen. De vier spraken ’s middags onderling verder in een zaal in de VVD-vleugel van het Kamergebouw.