Home>>Nieuws>>Oproep: CJP-kaart voor sport

Oproep: CJP-kaart voor sport

10 mrt 2017
Oproep cjp kaart voor sport

Boris van der Ham, voorzitter van het CJP, bepleitte tijdens de bijeenkomst samen met NOC NSF in Ahoy te Rotterdam een CJP-kaart voor sport.

Veel jongeren tussen de 12 en 18 jaar stoppen met sport, met name bij een club. De uitval is  het grootst onder de groepen die toch al minder aan sport deelnemen (onder andere gezinnen met een lage sociaaleconomische status, laag opleidingsniveau en niet-westerse achtergrond). Hierdoor worden bestaande verschillen in sportdeelname en fysieke activiteit groter.

Sport en/of cultuur draagt in de beleving van kinderen en jongeren bij aan hun zelfontplooiing. Een sport- en/of cultuurlidmaatschap zorgt ervoor dat kinderen zich niet vervelen en spoort hen aan om door te zetten en doelen te stellen. Dankzij sport en/of cultuur worden kinderen weerbaarder. Ze leren zichzelf kennen en op anderen te anticiperen.

Het is niet eenvoudig om de sportdeelname onder de groep ‘kwetsbare’ groepen jongeren structureel te vergroten. Van belang is dat het aanbod aansluit bij de interesses van jongeren zelf en dat het in samenspraak met jongeren wordt ontwikkeld.

Voor jongeren is het belangrijk dat ze uit kunnen zoeken welke wijze van sportief bewegen en welke sportieve omgeving past bij hun wensen, behoeften en talenten. De school is een logische plek om jongeren te bereiken en ze kennis te laten maken met een divers sportaanbod.

Cultuur kent al jaren een succesvolle formule met de CJP Cultuurkaart. Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen met de CJP Cultuurkaart betalen voor activiteiten bij culturele organisaties. Met hun Cultuurkaart krijgen leerlingen CJP-korting op o.a. bioscopen, musicals en concerten.

De formule van de CJP Cultuurkaart kan ook worden ingezet voor sport in het voortgezet onderwijs. Daarmee kunnen leraren lichamelijke opvoering extra activiteiten bekostigen op het gebied van sport om meer jongeren enthousiast te maken en de sport te vinden die bij ze past. De docent kan zelf bepalen op basis van de wensen van zijn leerlingen waar het budget aan wordt besteed. De financiering kan op een vergelijkbare manier als de CJP Cultuurkaart, via de school en een tegoed van het ministerie.

Wat vragen wij?
De introductie van een CJP Sportkaart zodat middelbare scholen een gevarieerd sportaanbod kunnen bieden.

Dit manifest wordt gesteund door:
- CJP
- NOC*NSF
- Nationale Jeugdraad
- Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
- Vereniging Sport en Gemeenten
- Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst