Home>>Nieuws>>Onderwijscafe: Pesten

Onderwijscafe: Pesten

10 apr 2013
Onderwijscafe pesten

De koepelorganisaties in het onderwijs hielden een speciaal onderwijscafe over Pesten. Het debat in Den Haag stond onder leiding van Boris van der Ham. Gasten waren onder meer Kamerleden, ervaringsdeskundigen en veel belangstellenden uit het onderwijs.

Het Onderwijscafé is een initiatief van de Algemene Vereniging Schoolleiders, PO-Raad en VO-raad. Hier gaan politici, beleids- en opiniemakers met elkaar en met vertegenwoordigers van het veld in een politiek café met elkaar in gesprek en debat. In Het Onderwijscafé komen onderwijsactualiteiten aan bod – het nieuws van de dag – en wordt één langetermijnthema dat zowel primair als voortgezet onderwijs raakt, uitgelicht. Dit alles in een dynamische setting met actieve deelname van het publiek.

Pesten is een onderwerp dat blijvende aandacht verdient van schoolbestuurders, schoolleiders, leraren en ouders. De meeste scholen zijn al actief met veiligheidsbeleid en het bevorderen van een veilig schoolklimaat. Bijvoorbeeld door invulling te geven aan het pestprotocol. En een grote meerderheid registreert de veiligheidsincidenten die zich op school voordoen, om zo beter inzicht te krijgen in de eigen veiligheidssituatie en die waar nodig te verbeteren. Wat kan beter? Wat kunnen we van elkaar leren?