Home>>Nieuws>>Nieuw boek: Nieuwe Vrijdenkers

Nieuw boek: Nieuwe Vrijdenkers

19 apr 2018
Nieuw boek nieuwe vrijdenkers

Op 20 april 2018 komt 'Nieuwe Vrijdenkers' van de drukker. Een boek met 12 verhalen van voormalige moslims. Boris van der Ham en Rachid Benhammou schreven het het boek.

 Nederland ben je vrij om niet-godsdienstig te zijn, maar in de praktijk is die vrijheid niet voor iedereen vanzelfsprekend. In Nieuwe vrijdenkers komen twaalf Nederlandse voormalige moslims aan het woord die zich hebben losgemaakt van de religie van hun ouders. Bij sommigen ging dat gemakkelijk, maar anderen kregen te maken met zeer heftige reacties van hun familie, waarbij enkelen zelfs werden verstoten. Een aantal van de geïnterviewden is nu openlijk atheïst, agnost, humanist of vrijdenker, maar velen van hen leiden een dubbelleven omdat de buitenwereld niets weet van hun afvalligheid.
De nieuwe vrijdenkers vertellen openhartig over hun soms verscheurende dilemma’s, maar ook over waar ze zich tegenwoordig door laten inspireren. Het zijn stuk voor stuk verhalen over het Nederland van nu.