Home>>Nieuws>>Laura Kok (1940-2008)

Laura Kok (1940-2008)

31 aug 2008
Laura kok 1940 2008

Op 24 augustus overleed mijn moeder, Laura Kok. Ze werd 67 jaar. Op 28 augustus werd ze begraven. De herdenkingsdienst vond plaats in de Remonstrantse Kerk te Nieuwkoop. Ds Roselaers ging voor. Op de begrafenis werd gesproken door Laura's voormalige collega's van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, door twee van haar zussen Loes en Els, een van haar broers Hans, en door Wendy en Boris van der Ham, haar kinderen. Hier onder een levensbeschrijving.

Laura Kok, levensbeschrijving

Laura Kok werd op 3 november 1940 geboren op het Bospolderplein te Delfshaven-Rotterdam. Haar ouders waren Willem Kok en Henrika Kok-De Jong. Willem Kok was directeur van Holland Triplex, een houtimporteur in Rotterdam. Het gezin Kok was groot; er waren veertien kinderen. Jo, Geertrui, Riek, Wil, Wim, Bep, Laurens, Hans, toen kwam Laura, en daarna volgde Frieda, Emma, Loes, Els en Fred. Laura werd aan het begin van de Tweede Wereld Oorlog geboren.

Haar moeder was in die tijd veel ziek en de eerste tijd nam haar tante Truus veel van de opvoeding op zich. Laura ging naar de kleuterschool en de lagere school, die ze op 12 jarige leeftijd verliet. Ze volgde twee en een half jaar les aan de 5de Nijverheidschool voor meisjes, waarna ze op haar vijftiende kort ging werken makelaarskantoor De Haay. Ze wilde echter met kleding werken en deed dat bij het Modela leeratelier en atelier en confectiezaak de Bezige Bij.

De overstap naar de verpleging maakte ze in 1957. Ze werd werkzaam in het Oogziekenhuis waar ze 2 jaar werkte. Daarna volgde ze vanaf 1959 een interne opleiding in het Diaconessenhuis op de Westersingel. In die periode leerde ze Floor van der Ham kennen. De familie Kok had sinds de oorlog al een band met de familie Van der Ham gehad omdat zus Riek daar was ondergebracht. Bij het huwelijk van zijn broer Arie was Laura aanwezig. Op de terugweg naar Rotterdam werd Laura gezelschap gehouden door Floor, die uiteindelijk met de trein naar Amsterdam moest. Die miste hij en Floor bleef slapen bij de familie Kok. Tussen Laura en Floor ontstond een vriendschappelijke band. Ze correspondeerde met brieven. Hij vanuit zijn studentenkamer in Amsterdam, en zij vanuit haar verpleegsterskamertje in het Diaconessehuis in Rotterdam. De correspondentie duurde acht maanden totdat ze verkering kregen. Ze verloofden, en trouwden in "64 in de Christelijk Gereformeerde kerk te Amsterdam. Een huwelijk met zelf besmeerde boterhammen, een geïmproviseerde huwelijksauto, en studenten die de rest van de familie verwonderden.

Laura en Floor maakten reizen, reden met een auto door Frankrijk en Zwitserland en bezochten theater. In 1963 ging Laura werken in het Wilhelminagasthuis aan de Helmerstraat in Amsterdam. Floor en Laura besloten in Nieuwkoop te gaan wonen. Laura deed daar vanaf 1966 verschillend werk, zoals bij de Johannnes Stichting in Nieuwveen, de Kruisvereniging Groene Kruis, de particuliere kraamverpleging in Noorden en Nieuwkoop en het Hofpoort Ziekenhuis in Woerden.

In 1973 werd Boris geboren, en in 1975 Wendy. De eerste tien jaar bleef Laura bij de kinderen. Maar ze deed meer. Het bestuur van de peuterspeelzaal, vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis, hulpmoeder op de basisschool. Ze was bestuurslid van de lokale D66-afdeling in Nieuwkoop, lid van de schaduwfractie en kandidaat voor de gemeenteraad.

Nadat Floor en Laura uit elkaar gingen, werkte Laura weer in de verpleging. Het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, een ziekenhuis voor kankerverpleging, werd vanaf 1985 haar plek. Dáár lag haar passie: haar collega's. maar vooral de patiënten. Toen ze in 2000 op 60-jarige leeftijd met pensioen ging, begon het na enkele maanden weer te kriebelen en kwam terug. Ze werkte er tot mei 2005. In januari van dat jaar werd ze oma van haar kleindochter Gaia. Gelukkig genoot ze ook van haar vrije tijd. Ze ging regelmatig op bezoek bij Ada, haar jeugdvriendin in Italie en de familie in Amerika.

Laura was altijd een zeer gezonde en sterke vrouw geweest. Maar in 2006 werd ze ziek. Ze keerde regelmatig terug naar het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, maar dan als patiënt. Een hersentumor. Hoewel ze eerst redelijk genezen leek, kwam de ziekte begin 2008 terug en was niet meer te behandelen. Ze aanvaarde het. Ze zei: "Het kan iedereen overkomen, dus ook mij."

De laatste maanden genoot ze van het leven. Van haar kinderen Boris en Wendy, van Gaia, van Jorrit, van de uitstapjes, van de familie, van vrienden, van oud collega's en ook van de verpleging die haar thuis met liefde verzorgden. Op 24 augustus overleed ze, vroeg in de morgen, temidden van haar naasten. Thuis in Nieuwkoop.

Laura Kok, een wilskrachtige en zelfstandige vrouw, begaan, dapper, trouw, met een vrije geest, ad rem, hartelijk, eigenwijs en liefdevol.