Home>>Nieuws>>Gouden Pact gelanceerd

Gouden Pact gelanceerd

12 mrt 2017
Gouden pact gelanceerd

Op initiatief van het Humanistisch Verbond schreven we samen met een aantal humanistische organisaties een Pleidooi voor een Gouden Pact voor (ouderen) zorg. Het is een reactie op het zogenaamde 'Zilveren Pact' van onder meer de ChristenUnie en omroep Max. Het debat over goede zorg moet niet alleen over ouderen moet gaan, maar ook over eenzaamheid bij bijvoorbeeld jongeren. Nu het Pact gemaakt is, zorgen we dat het ook bij de (formerende) politici in Den Haag 'tussen de oren' komt. Hoe? Daarover binnenkort meer.

Het Gouden Pact bevat de volgende punten

Wij stellen onder meer de volgende punten centraal:

  1. Zie ouderen als gelijkwaardige gesprekspartners, niet slechts als slachtoffer. Neem hun wensen serieus. Ruil de aandacht voor goede zorg en iemands recht op een vrije keuze om te sterven, niet tegen elkaar uit.
  2. In waardige zorg staat de volledige mens centraal. Dat betekent dat ouderen ook risico's mogen kunnen lopen en ook recht hebben op een eigen intieme ruimte. Anders dan nu het geval is, moet de inspectie voor de gezondheidszorg hier méér ruimte voor maken.
  3. Zowel in verzorgingshuizen als bij kwetsbare ouderen in wijken moet er geen drempel zijn om maatschappelijk werk of levensbeschouwelijke hulp in te roepen. Investeer fors in de verleners van immateriële zorg. Zowel professioneel, als vrijwillig. Verpleeghuiszorg moet in de toekomst plaatsvinden in de wijk, in plaats van in hoge, geïsoleerde flats.
  4. Waardige zorg vraagt om divers personeel. Voor niet-medische zorg is een verdere 'mbo-hbo-isering' van zorgpersoneel onwenselijk. Investeer in mensen met aantoonbare vaardigheden om het welzijn van mensen te bevorderen, zoals het ondersteunen van kleine, alledaagse bezigheden.
  5. Niet alleen ouderen kunnen in een kwetsbare positie komen, ook andere groepen. Immateriële zorg voor bijvoorbeeld eenzaamheid onder jongeren, mensen in armoede of met een verslaving, moet net zo hoog op de politieke agenda.

Lees meer HIER

Steun het Humanistisch Verbond HIER