Home>>Nieuws>>Europese Humanisten in Athene

Europese Humanisten in Athene

23 mei 2015
Europese humanisten in athene

Verdediging van gelijke rechten, scheiding kerk en staat of zelfbeschikking bij het levenseinde. Humanistische tegenkrachten blijven, zeker in landen waar religieuze krachten machtig zijn, belangrijk in Europa. Dat bleek tijdens de jaarlijkse conferentie van humanisten in van European Humanist Federation (EHF) in Athene.

Tijdens de EHF-conferentie werd een voorbeschouwing getoond van de documentaire 'Onder Ongelovigen' die 2 september 2015 op NPO2 te zien zal zijn. In deze documentaire zal o.a. Boris van der Ham te zien zijn, voorzitter van het Humanistisch Verbond.

Door Esther Wit

Athene als bakermat van kritische denken en democratie is uiteraard niet de slechtste keuze voor deze conferentie. Het draaide het weekend 15 en 16 mei om kennismaking en ontmoeting, maar ook samenwerking en bespreken van de activiteiten van de federatie. Namens de humanistische  lidorganisaties onderhoudt de federatie contact met het Europees Parlement, de Raad van Europa, diverse Europese commissies en ministers. Wat gebeurde er dit jaar op de conferentie? Te veel om op te noemen. Een selectie.
 

Lobby en tegenlobby
Zo presenteerde de EHF een  onderzoek naar de extremere, meestal christelijke groeperingen die actief zijn in de Europese politiek. Er zijn namelijk nog steeds ultraconservatieve ideologieën die homoseksualiteit gelijk stellen aan pedoseksualiteit en abortus aan moord. Hoewel ze geen direct beleid maken, zijn ze wel van invloed op het Europees Parlement.

Ze bepalen agenda's een creëren een klimaat van angst over abortus en homoseksualiteit. Op de site is te zien over welke organisaties het gaat.   Onderzoekster Aurélie Wielchuda gaf aan dat het wijdvertakte netwerk van verenigingen, groeperingen en websites verbloemt dat het veelal dezelfde personen betreft. Hun conservatief christelijke inhoud is niet altijd meteen duidelijk, omdat de taal van progressieve mensenrechten wordt gebezigd. Uiteraard staat het ieder vrij invloed uit te oefenen in het politieke proces, maar voor parlementariërs is het goed te weten met wie ze precies te maken hebben. Een taak die de EHF op zich neemt.

Reproductieve rechten?
Deze humanistische tegenkracht is ook ingezet op het gebied van vrouwenrechten en zogenoemde seksuele en reproductieve rechten. De term 'seksxuele en reproductieve rechten' wordt gebruikt omdat abortus - waar het feitelijk over gaat - weerstand oproept, onder meer vanwege negatieve campagnes. Zie voor een interessant overzicht van de conservatieve anti-abortus lobby.

Het spel met termen en het gevecht om de positieve dan wel negatieve emotionele waarde van een woord, blijkt een thema tijdens deze EHF-conferentie. Een van de manieren om politieke invloed uit te oefenen, is het beïnvloeden van de gevoelsbetekenis van taal. Dat geld voor zaken als homoseksualiteit en abortus, maar ook voor secularisme.

De gevoelsbetekenis van secularisme
Voor het Humanistisch Verbond stelt secularisme staatsneutraliteit en de scheiding van kerk en staat voor. Staatsneutraliteit is de beste manier om ieders levensbeschouwelijke vrijheid te waarborgen. Steeds vaker echter, wordt secularisme negatief omschreven als discriminatie van gelovigen. Deze verwarring rond de term is niet toevallig: religieuze groeperingen kunnen secularisme als discriminatie ervaren omdat een gelijke behandeling voor hen een verlies van lang gekoesterde privileges impliceert.

Tijdens de EHF-conferentie is dan ook besloten werk te gaan maken van een secularity index. Deze ndex hanteert secularisme niet als anti-religieus begrip maar als principe van neutraliteit en gelijkheid. Hoe seculier zijn de verschillende Europese landen eigenlijk? Denk aan de vraag of kerken en religieuze instituties belastingvoordelen krijgen, of religieus onderwijs wordt bevorderd, of ambtenaren van religieuze huize zich aan hun taak mogen onttrekken en of wetgeving en het rechtssysteem structureel bepaalde levensvisies bevoordeelt. Nederland doet mee met het maken van de Index en houdt u via deze website op de hoogte.

Euthanasie en blasfemie
Ook is een begin gemaakt met het in kaart brengen van de divserse regels rond euthanasie en hulp bij zelfdoding in Europa en de inzet van de nationale humanistische groeperingen op dit gebied. Op die manier kunnen we elkaar sneller vinden en is wetgeving beter te vergelijken.

Samen met de IHEU (International Humanist and Ethical Union) voert de EHF-campagne tegen blasfemiewetgeving. Niet onbelangrijk, want in Griekenland is de macht van de
Grieks-orthodoxe kerk groot.