Home>>Nieuws>>D66 Zuid-Holland: Teamwerk telt!

D66 Zuid-Holland: Teamwerk telt!

26 sep 2015
D66 zuid holland teamwerk telt

Boris van der Ham sprak als voorzitter van de 'Commissie evaluatie Statenverkiezingen 2014' op de regiovergadering van D66-Zuid Holland. Samen met zijn commissie gaf hij aanbevelingen voor de komende vier jaar. "Er ging al veel goed. Het kan nog beter"

De commissie schreef in haar inleiding op het rapport:

"Op 18 maart 2015 vonden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. D66 Zuid-Holland haalde een winst van 2 zetels. De fractie groeide van 5 naar 7 zetels en was hiermee de grootste stijger qua zetelaantal in de Staten.

De uitslag voor D66 Zuid-Holland paste fraai in het algemene beeld van de partij. D66 is de afgelopen acht jaar op vele plaatsen in Nederland gegroeid. Toch mag dit niet leiden tot de gedachte dat deze groei een vanzelfsprekendheid is. Het politieke landschap is grillig, en voor elke zetel moet hard gewerkt worden. Hoewel de campagne een gunstig eindresultaat had, valt er ook te leren van zwakkere elementen in het proces of kunnen succesvolle elementen een volgende keer worden herhaald.

Het bestuur van D66 Zuid-Holland heeft daarom besloten om de Provinciale Verkiezingscampagne te evalueren door een onafhankelijke commissie. Deze commissie is samengesteld uit personen die op verschillende manieren ervaring hebben in de partij, maar die met enige afstand de activiteiten van D66 Zuid-Holland kunnen beschouwen. De commissie kreeg niet alleen de opdracht om de campagne te evalueren, maar ook de tot standkoming van de kandidatenlijst, het verkiezingsprogramma, de procedure rond het kiezen van de lijsttrekker en de selectie van de gedeputeerden. Het bestuur had vooral behoefte aan praktische aanbevelingen die voor kunnen worden gebruikt voor de toekomst.

De commissie is voortvarend aan de slag gegaan. Er zijn twee hoofdvragen door ons gesteld: 1) Hoe is de campagne (inclusief samenstelling van de lijst en de tot standkoming van het verkiezingsprogramma) ervaren? 2) Wat kan worden verbeterd. Naast deze vragen stond de commissie open voor aanvullende suggesties voor verbetering.

Na het vaststellen van deze vragen is hebben er persoonlijke gesprekken plaatsgevonden  met diverse sleutelfiguren uit de campagne. Bovendien is er een email gestuurd aan de overige spelers, waaronder bestuursleden, alle (voor ons te vinden) locale afdelingen, alle kandidaten op de kandidatenlijst. Daarnaast zijn via de digitale nieuwsbrief van de afdeling Zuid-Holland de twee vragen ook aan alle leden van D66 Zuid-Holland voorgelegd. De commissie meent dat ze daarmee maximale ruimte heeft gegeven om mee te denken met deze evaluatie. De uitkomsten van deze consultaties heeft de commissie in kaart gebracht, gewogen en meegenomen in de aanbevelingen.

Wij hopen dat de uitkomst van deze evaluatie handvaten geeft aan D66 Zuid-Holland om zo spoedig mogelijk tot een draaiboek te komen om een volgende verkiezingscampagne met nog meer succes te doorlopen.

Commissie Evaluatie PS-campagne D66 Zuid-Holland:

Boris van der Ham, voorzitter

Bas van Herwijnen

Chantal Zeegers

Gerard Reinders

Helga Bijker"