Home>>Nieuws>>D66 wil steun voor onafhankelijke lokale omroep

D66 wil steun voor onafhankelijke lokale omroep

29 nov 2010
D66 wil steun voor onafhankelijke lokale omroep

Het blijkt dat 42 procent van de gemeenten hun lokale omroep niet volgens de wet financiert. Een gemeente is eigenlijk verplicht om €1,30 per wooneenheid aan een lokale omroep te betalen. Kamerlid Boris van der Ham van D66 wil gemeenten dit bedrag gewoon uitkeren.

Van der Ham wordt verzocht gemeenten een ultimatum te stellen om de financiering in orde te maken.

Als dat niet gebeurt wil D66 Kamerlid Boris van der Ham de wet aanpassen. “Het geld is namelijk specifiek bedoeld voor de lokale omroep. Een wethouder mag zich niet verstoppen achter bezuinigingen om de €1,30 niet uit te keren. Het is door de Rijksoverheid aan de lokale overheid gegeven voor onafhankelijke berichtgeving in de gemeente.”

Minister Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap moet gemeenten zo snel mogelijk verplichten lokale omroepen volgens de wet te financieren. Dit vindt van der Ham naar aanleiding van het rapport ‘sector onder de radar’. Hieruit blijkt dat de lokale omroepen, door geldproblemen, grote moeite hebben om aan de eisen van de Mediawet te voldoen.

(mede uit METRO)