Home>>Nieuws>>D66-GL voorstel Koopzondag dichterbij

D66-GL voorstel Koopzondag dichterbij

09 aug 2010
D66 gl voorstel koopzondag dichter bij

Het wetsvoorstel van D66-kamerlid Boris van der Ham en Van Gent (GL) om het aantal koopzondagen te verruimen wordt mogelijk nog voor het eind van het jaar door de Tweede Kamer geloodst. Dit meldt NU.nl vandaag. De Raad van State toetst wetten op kwaliteit en uitvoerbaarheid en heeft geen opmerkingen over het voorstel, wat maar zelden voorkomt. Hierdoor kan de wet al direct na het zomerreces in de Tweede Kamer worden behandeld. Indieners zien dit als een grote steun in de rug.

Het wetsvoorstel wil veranderen dat niet de rijksoverheid bepaalt hoeveel koopzondagen er in een gemeente zijn, maar gemeenten zelf. Zij moeten afwegen of koopzondagen wel in het belang zijn van de lokale middenstand en of de lokale bevolking er op zit te wachten. "Gemeenten kunnen zelf heel goed beoordelen of in hun gemeenten uitbreiding van koopzondagen nodig en wenselijk is.", aldus de indieners. Momenteel ligt een voorstel van het demissionaire kabinet (CDA/ChristenUnie) om gemeenten juist minder ruimte te geven.

Logisch

D66-Kamerlid Boris van der Ham vindt het niet meer dan logisch dat de Raad van State geen aanpassingen voorstelt. “Iedereen is voor ons plan: Detailhandel Nederland, MKB Nederland, werkgeversvereniging VNO-NCW, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.”

PvdA

Hij hoopt dat zijn voorstel op de steun kan rekenen van de PvdA. “De PvdA was toen ze nog in het kabinet zaten voor aanscherping van de toerismebepaling in de winkeltijdenwet”, aldus Van der Ham tegenover NU.nl. “Uit hun verkiezingsprogramma bleek echter dat ze het aan de gemeenten wilden laten. Dat is precies ons voorstel.”

ChristenUnie

ChristenUnie-Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn riep donderdag op het aantal koopzondagen juist verder in te perken. Zij hekelt het feit dat alle winkelcentra in een tot toeristisch bestempelde stad op zondag open mogen. Ook als deze aan de rand van de stad liggen. Aanleiding was de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag dat winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam elke zondag open mag.

(D66/NU.nl/Lucas Benschop)