Home>>Nieuws>>D66 eerlijk over ontpoldering

D66 eerlijk over ontpoldering

04 dec 2009
D66 eerlijk over ontpoldering

D66 is voorstander van het ontpolderen van de Hedwigepolder in Zeeland. Na jaren debat gaat dat nu ook gebeuren. D66 hekelde bij het debat hierover de opstelling van het CDA. Volgens Boris van der Ham van D66 heeft het CDA ''de Zeeuwse bevolking voor het lapje gehouden, door niet eerlijk te willen zijn''.

Donderdag 3 december debatteerde de Kamer over het besluit om de Zeeuwse Hedwigepolder onder water te zetten. Minister Verburg had dat besluit genomen in het kader van verruiming van de vaargeul naar de haven van Antwerpen en het natuurherstel in de Westerschelde. De bewindsvrouw en de CDA-fractie moesten zich verdedigen voor het feit dat ze maandenlang hebben volgehouden dat er alternatieven waren voor ontpoldering, terwijl ze door rapport op rapport werden weersproken. Terwijl alles erop wees dat ontpoldering onvermijdelijk was, drong CDA Tweede Kamerlid Koppejan er bij het kabinet op aan onverkort vast te houden aan het alternatief. Uiteindelijk moest hij toch overstag. Het Kamerdebat liet hij aan zich voorbijgaan, de christendemocraten werden vertegenwoordigd door zijn collega Atsma. Van der Ham: ''Dat vind ik op z'n zachtst gezegd niet moedig. Ontpolderen is een moeilijk besluit, maar wees daar tenminste eerlijk over''. D66 vindt wel dat een volgende verdieping van de Oosterschelde moet worden voorkomen. Van der Ham diende daarover een voorstel in. De regering moet met de Vlaamse autoriteiten in contact treden om een volgend slepend dossier te voorkomen.