Home>>Nieuws>>Boris on tour: Drenthe

Boris on tour: Drenthe

29 mrt 2012
Boris on tour drenthe

Onderwijs is het belangrijkste programmapunt van D66. Maar om goed onderwijs te garanderen is niet altijd even makkelijk. Vooral in gebieden waar sprake is van zogenaamde 'krimp' dreigen scholen om te vallen door een gebrek aan leerlingen. Wat te doen? Kamerlid Boris van der Ham gaf bij de afdeling Drenthe zijn visie. Op de avond werd een plan gepresenteerd voor onderwijs, midden in de natuur.

Van der Ham: "Dat de bevolking in Drenthe afneemt is een gegeven. Dat komt door de vergrijzing, het feit dat er minder kinderen worden geboren en soms doordat mensen ook wegtrekken naar andere regio's. Wat heeft Drenthe te bieden aan jonge gezinnen? Prachtige natuur, in ieder geval. Rust, ruimte. Maar er moet ook goed en toegankelijk onderwijs zijn. Lange tijd is gedacht dat we dit konden bieden door piepkleine schooltjes in dorpen in stand te houden. Maar dat kost veel geld, en -nog belangrijker- het komt de kwaliteit van onderwijs niet ten goede. D66 wil scholen stimuleren samen te gaan werken en nieuwe concepten te bedenken zodat scholen weer groot genoeg worden om goed onderwijs te kunnen geven. Sterker nog: Drenthe moet zich juist gaan onderscheiden op topkwaliteitonderwijs."

Tijdens de avond werd een voorstel voor de zogenaamde Drentse-school gelanceerd, waarin basisscholen naar een campus-model waren vormgegeven. Dit idee -een versie van een soort Fins onderwijssysteem- kan onderwijs aanbieden in een ruime en aantrekkelijke omgeving.