Home>>Nieuws>>Boris on tour: Coevorden

Boris on tour: Coevorden

07 okt 2011
Boris on tour coevorden

Op vrijdag 7 oktober bracht D66-kamerlid Boris van der Ham een werkbezoek aan Coevorden (Drenthe). Van der Ham bezocht De Nieuwe Veste, de bibliotheek en het museum. Aansluitend was hij aanwezig bij de start van de Talentenklas van D66, die mensen op weg helpt als zij zich willen inzetten binnen de lokale, regionale, landelijke of Europese politiek.

Op de school De Nieuwe Veste liet hij zich bijpraten over de samenvoeging van vmbo en mbo, waarmee de school momenteel experimenteert. 'Dat is een interessante ontwikkeling,' zei Van der Ham over de werkwijze, 'zeker in regio's waar het leerlingenaantal schommelt. Ik ben een voorstander van een dergelijke samenvoeging. Het blijkt dat met name in de technische hoeken het uitvalpercentage afneemt, omdat leerlingen van het vmbo naar het mbo onder één dak blijven en zij niet hoeven te reizen nar een andere school of locatie.'

In de bibliotheek aan de Haven in Coevorden werd Van der Ham bijgepraat door voorzitter Jan van Selm (bestuur stichting Openbare Bibliotheken Coevorden) en bibliothecaresse Rosemarie Middelkamp. De rol van de bibliotheek in de samenleving werd besproken, met name de wijze waarop in de gemeente Coevorden de zes bibliotheken -ondanks de bezuinigingen- de deuren geopend kunnen houden. 'De bibliotheek brengt mensen en met name jongeren op ideeën, als een verlengstuk van school en geldt als een belangrijke ontmoetingsplek', zei Van Selm. 'Juist in de kleine kernen.' Van der Ham luisterde aandachtig en stelde de vraag wat de landelijke politiek aan in het instandhouden van bibliotheken zou kunnen doen. 'Een signaal afgeven', reageerde Middelkamp. 'In Drenthe gaat het nog redelijk goed, maar kijk eens naar de provincie Groningen, waar een op de drie vestigingen moet sluiten.'

Na het bekijken van de expositie van Jan Zwezerijnen en de vaste collectie in het Stedelijk Museum Coevorden nam het D66-kamerlid een kijkje in het centrum. 'Ik ben hier ooit op vakantie geweest', herinnerde hij zich. 'Coevorden is een mooie oude stad, die de laatste jaren een enorme slag heeft gemaakt. Vroeger zag het er veel mistroostiger uit; nu merk je dat de schoonheid is opgepoetst. Dat houdt mensen hier, juist in tijden van bevolkingskrimp.'

De voormalig student geschiedenis vond het boeiend dat aan het Arsenaal een nieuw elan wordt gegeven. 'Het creëren van zo'n Erfgoedhuis is een doordacht idee. Dat geldt ook het verfraaien van oude monumenten, zoals het Kasteel, maar die zijn wel altijd mode-onderhevig. Men moet zich goed blijven realiseren dat de ideeën over een paar jaar weer anders zijn. Maar zoals bij het Kasteel de pleistermuur is verwijderd om de oude stenen weer in oude stijl te laten zien is een goed voorbeeld.'

Van der Ham gaf bij de daaropvolgende Talentklas de aanwezigen, die interesse tonen om in de politiek te gaan, nog een goede raad mee bij het manifesteren in de politiek. 'Houd je hoofd erbij, maar voel je ook vrij. Politici moeten nieuwsgierig blijven en niet uitgaan van ingesleten patronen.' Zijn partij zit sinds vorig jaar in de gemeente Coevorden in de gemeenteraad, waarover Van der Ham zich had laten bijpraten door fractieleden. 'Ik heb begrepen dat onze partij hier in dit toch klinisch gesloten college van PvdA, VVD en CDA wat frisheid brengt. Dat moet zij op de lange termijn op een slimme manier blijven doen.'

(uit Coevorden Huis aan Huis)