Home>>Nieuws>>Boris on tour: Apeldoorn

Boris on tour: Apeldoorn

27 feb 2012
Boris on tour apeldoorn

Op maandagavond 27 februari organiseerde D66 Apeldoorn weer een D-café in het ACEC gebouw. Spreker was Boris van der Ham, lid van de D66-fractie in de Tweede Kamer. Het onderwerp was Onderwijs.

Voordat de discussie met Boris van der Ham van start ging, gaf wethouder Olaf Prinsen kort zijn persoonlijke ervaringen weer met de politieke crisis in Apeldoorn. De avond was druk bezocht, ongeveer 60 belangstellenden, ook veel uit het onderwijsveld. Een groot aantal aspecten van het onderwijsbeleid passeerden de revue.

Zoals de bureaucratie. Van der Ham stelde voor dat scholen die meer dan 25% van het toegewezen geld aan overhead besteden daar op aangesproken moeten worden. Daarbij kunnen docenten en ouders een grotere rol spelen. Uitgangspunt voor D66 is dat de docenten de basis zijn van de kwaliteit van het onderwijs, dus niet de bureaucratie eromheen. Dat betekent investeren in het continu bijleren van docenten, die zo met hun tijd meegaan. De school moet een lerende organisatie zijn.

Ook het ‘rugzakje’ kwam aan bod. Het gaat dan om moeilijk lerende kinderen, bijvoorbeeld door een handicap, die de nodige speciale aandacht dreigen te verliezen, doordat de in ‘gewone’ klassen worden ondergebracht, met leraren die niet in hun problematiek zijn gespecialiseerd. D66 wil voor deze kinderen, die door de bezuinigingen van het kabinet worden bedreigd, opkomen.

Het technisch onderwijs, vaak met een verwijzing naar de vroegere ambachtsschool, verdient versterking. Hier ligt ook een belangrijke relatie met het bedrijfsleven, dat vaak te maken heeft met gebrek aan technisch geschoold personeel.