Home>>Nieuws>>Afschuw over aanslag op vrijheid van meningsuiting

Afschuw over aanslag op vrijheid van meningsuiting

07 jan 2015
Afschuw over aanslag op vrijheid van meningsuiting

Afschuw overheerst na de bloedige aanslag vandaag op de redactie van blad Charlie Hebdo in Parijs. Moslimextremisten namen daar wraak vanwege satirische cartoons over de islam en de profeet Mohammed. Het Humanistisch Verbond vindt dat het antwoord op deze aanslag op de vrijheid van meningsuiting alleen maar kan zijn: nog meer vrijheid van meningsuiting.

Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond reageert: ”Deze moslimsextremisten denken Mohammed een dienst te bewijzen door satire over hem te wreken. Wie maakt hier nu een karikatuur van de islam, kun je je cynisch afvragen. Ze zijn uit op het zaaien van angst, en willen kritiek en andersdenkenden de mond te snoeren. In reactie op zo’n aanslag op de vrijheid van meningsuiting mag het enige antwoord zijn: nog meer satire, nog meer grappen, nog meer debat over de islam. Ook door moslims zelf."

Op 9 december publiceerde het Humanistisch Verbond, samen met de Internationale humanisten, verenigd in IHEU, het rapport 'Freedom of Thought'. Het rapport toont aan dat in 55 landen godslastering nog steeds strafbaar is, dit delict in 39 landen tot gevangenisstraf leidt, en in dertien landen zelfs tot de doodstraf. 

Van der Ham: “Uit het rapport bleek dat de terreur niet alleen wordt gevoerd door extremistische organisaties, maar dat er ook gevaar is voor de vrijheid van denken en de vrijheid van meningsuiting door godslasteringswetten van regeringen.”

Tijdens het World Humanist Congress van de IHEU in Oxford in de zomer van 2014 ondertekende het Humanististisch Verbond een verklaring waarin specifiek het recht op satire werd genoemd. De IHEU kwam vandaag met een verklaring waarin de aanslag werd veroordeeld:

 “Europe has a tradition of humanism, in which both freedom of expression, and freedom of thought and belief, including freedom of religion, are respected and upheld in law. To criticise beliefs, including through satire and ridicule, does not contravene others’ freedom of belief. Rather, criticism is essential to freedom of expression. Murder on the other hand is the ultimate nullification of all a person’s freedoms and being.”

In Nederland werd het verbod op smalende godslastering in 2014 afgeschaft na de moord op Theo van Gogh in 2004. Van der Ham was destijds als Tweede Kamerlid de schrijver van deze wet. 

Steun het Humanistisch Verbond met hun acties voor de vrijheid van meningsuiting: www.humanisme.nu