Home>>In de media>>Wij staan midden in de samenleving (Parool)

Wij staan midden in de samenleving (Parool)

24 jun 2017
Wij staan midden in de samenleving parool

Het Humanistisch Verbond viert een feestje. Sinds zaterdag is de organisatie voor vrijzinnigen, atheïsten, agnosten en seculieren met zijn 13.000 leden officieel gevestigd in de voormalige Majellakerk op het Ambonplein in het hart van de Indische Buurt, samen met omroep Human.

Eerder bivakkeerde het Humanistisch Verbond in een oud school­gebouw op de Weteringschans. De verhuizing naar het oostelijk deel van de stad is geen toeval, zegt voorzitter Boris van der Ham, oud-Tweede Kamerlid voor D66. "Als levensbeschouwelijke organisatie willen we midden in de samenleving staan. We wilden naar een plek waar discussie is."

U bedoelt: er lopen nogal veel moslims rond in de Indische Buurt?
"Het is in elk geval een plek waar het humanisme niet de norm is en religie nog een heel grote functie heeft. Het schuurt er."

En u gaat er nu de blijde boodschap van de humanisten verkondigen?
"Aan atheïstisch evangeliseren doen wij niet. Ik stel wel vast dat veel ex-moslims in hun omgeving ernstige problemen ondervinden."

Hoe ernstig zijn die problemen?
"Vaak wordt tegen ze gezegd: een moslim kan geen niet-moslim worden. Eens een moslim, altijd een moslim, alsof je zo wordt geboren. Mensen die een andere richting verkiezen, worden vaak uitgesloten. Hun familie wil niets meer met ze te maken hebben."

Wat kunt u voor hen betekenen?
"Het opkomen voor niet-godsdienstigen is de corebusiness van humanisten. Wij bieden een ontmoetingsplek en strijden voor verandering. Vorig jaar hebben we alle moskeeën uitgenodigd om te spreken over het recht op afvalligheid. We kregen maar één reactie. Het is nog steeds een groot taboe. De katholieke kerk heeft in de jaren zestig al erkend dat mensen het recht hebben om van hun geloof  af te vallen."

Hoeveel mensen kloppen er jaarlijks bij u aan?
"Dat zijn er een paar honderd via bijeenkomsten en sociale media. Veel mensen volgen ons ook anoniem."

"Opvallend is dat de afgelopen twee jaar een groeiende groep atheïstische asielzoekers zich bij ons meldt. Dit jaar waren het er al enkele tientallen. Deze mensen zijn gevlucht voor religieus fanatisme en geweld, maar krijgen er in de opvang in Nederland opnieuw mee te maken door fanatici daar."

"Als ze dat melden, wordt vaak tegen ze gezegd dat ze beter hun mond erover kunnen houden. Dat pikken we niet als het gaat om christenen of homo's, dus waarom wel als het gaat om atheïsten? Door ons toedoen komt nu in alle asielzoekerscentra informatie over het recht om niet-godsdienstig te zijn."

Voorzitter Hans Spekman van de PvdA dacht vorig jaar zijn partij te redden door te verhuizen van de chique Herengracht naar het volkse Bos en Lommer. Speelt bij u dezelfde gedachte?
"Ik geloof niet dat je als organisatie wezenlijk verandert als je op een andere plek gaat zitten. We kiezen voor deze plek omdat we al met deze onderwerpen bezig zijn, niet omgekeerd. Het verbreedt ons gezichtsveld."

"Wij kopen onze broodjes ook in de buurt. Onze medewerkers worden op straat aangesproken, en dat is in de Indische Buurt toch heel anders dan aan de rand van de grachtengordel. En de mensen die bij ons langskomen, ervaren waarom onze missie nog steeds actueel is."