Home>>In de media>>Het gaat niet om gelovigen pesten

Het gaat niet om gelovigen pesten

30 mei 2013
Het gaat niet om gelovigen pesten

In Trouw een interview over een aantal wetsvoorstellen die ik als Kamerlid indiende, en nu ook als voorzitter van het Humanistisch Verbond ronduit verdedig. "Vrijheid komt ons allen toe."

Gemeenten die zelf mogen beslissen hoeveel koopzondagen ze willen, het verbod smadelijke godslastering dat niet langer in het strafrecht staat en orthodox-religieuze scholen die niet langer zomaar homo’s voor de klas mogen weigeren. Allemaal wapenfeiten van oud-Tweede Kamerlid Boris van der Ham. Driekwart jaar geleden vertrok hij uit Den Haag, gisteren sprak de Kamer over een nieuw voorstel van D66 over de weigerambtenaar, eergisteren stemde de Senaat in met nieuwe wetgeving voor koopzondagen. Zijn het allemaal voorbeelden van christenpesten? Van der Ham, tegenwoordig onder meer voorzitter van het Humanistisch verbond, ziet dat anders. “Het gaat er om dat zowel seculieren als gelovigen een debat voeren over wat vrijheid is.”

Heeft u de aftrap gegeven voor deze liberaal-seculiere wind op het Binnenhof?

“Nee, zo zou ik dat niet noemen. Ik vond het heel opvallend dat het bij het Kamerdebat over godslastering alleen maar ging over Nederland en dat afschaffen van het verbod daarop anti-christelijk zou zijn. Het internationale perspectief ontbrak volledig. Onder het mom van godslastering worden in Pakistan christenen vervolgd om hun geloof. Dit debat gaat er juist om dat je geen een opvatting een aparte positie moet geven. Die gelijke behandeling geeft iedereen vrijheid. ”

Bij het debat over de koopzondagen klonk het verwijt dat er geen enkele rekening zou worden gehouden met christenen.

“Ik kan niet zoveel met dat soort verdachtmakingen. Het wetsvoorstel zegt dat gemeenten zelf mogen beslissen of ze op zondag open zijn of niet. Er zijn steden zijn met een seculiere meerderheid in de gemeenteraad, die helemaal niet op zondag de winkels open willen. Ik vind het ook belangrijk dat mensen een rustdag hebben maar het is aan henzelf om te kiezen wanneer die dag is.”

Kunt u begrijpen dat de hele lijst wordt opgevat als religieuzen-pesten?

“Het gaat er niet om dat gelovigen iets niet meer mogen. Iedereen moet de vrijheid hebben om te zijn hoe hij of zij is. Dus ook als je een orthodoxe overtuiging hebt, moet dat kunnen. Pas als je jouw overtuiging wil opleggen aan iemand, bereik je een grens. Dat is niet iemand pesten, dat is vrijheid gunnen aan iedereen.”

Als christelijke scholen geen homo als docent mogen weigeren, leg je hen toch een liberale overtuiging op?

“Dat dit wel mocht, staat haaks op de samenleving die wij willen zijn. Je kan niet iemand weigeren op basis van ras, dus ook niet op een persoonskenmerk als geaardheid. Vrijheid komt iedereen toe. Sommigen zeggen ”Het is mijn recht om homoseksualiteit af te keuren.” Dat klopt, dat mag in Nederland. Maar iemand die daar anders over denkt, heeft ook recht van bestaan.”