Home>>In de media>>"Europa zit in zijn pubertijd"

"Europa zit in zijn pubertijd"

22 okt 2007
Europa zit in zijn pubertijd1

Door: Bart Thiesen De Europese grondwet is in juni 2005 massaal door de kiezer naar de prullenbak verwezen. Er is een nieuw verdrag gemaakt waarin een aantal veranderingen is doorgevoerd. Het is echter nog maar zeer de vraag of dit verdrag opnieuw aan de kiezer zal worden voorgelegd. Hoe kijkt Boris van der Ham, een van de initiatiefnemers van het vorige referendum en pro Europeaan, tegen deze situatie aan?

Zie je de veranderingen in het nieuwe verdrag als een vooruitgang?

"Ik word gespleten door twee gedachtes hierin: aan de ene kant denk ik dat het wel wat sneller mag met de Europese samenwerking, maar aan de andere kant ben ik een van de indieners geweest van het wetsvoorstel voor het referendum, dat is ook een belangrijk element. Ik vind dat Europa iets van burgers moet zijn. Als het nieuwe verdrag tegemoet komt aan de vrees van burgers, dan denk ik dat dit uiteindelijk een beter verdrag is geworden."?

 

Als voorstander van zowel een nieuw referendum als van het nieuwe Europese verdrag ben je er natuurlijk heilig van overtuigd dat je ditmaal wel de kiezers kan overtuigen. Hoe ga je dit doen?

 

"Nee niet heilig, de heiligheid moet van Europa af. Sommige politici hebben een blind geloof in alles wat er uit Brussel komt, maar dat is natuurlijk onzin. Europa is ook gewoon een democratie waar stomme besluiten worden genomen. Ten eerste denk ik dat Europa zijn afspraken na moet komen; niet te hoge ambities stellen als je weet dat je ze toch niet gaat halen. Ten tweede moet je niet gaan dreigen "als u tegenstemt knalt het hele land uit elkaar"? want dat is natuurlijk onzin. Dat is ook een les uit de vorige campagne. Verder moet je tegen de tegenstanders zeggen: "wat is uw alternatief?"? Europa is een democratie in ontwikkeling, dus je moet niet te bang zijn voor crisis. Je moet niet denken als iets mis gaat dat het per definitie slecht is; een democratie wordt juist sterker door tegenslagen. Europa zit in zijn pubertijd en vliegt soms alle kanten op. Verder moet je het debat over Europa normaliseren. Dat houdt in dat je burgers niet alleen moet informeren maar ook soms iets moet vragen. Als je echt zeker van je zaak bent en vindt dat het nieuwe verdrag aan de "nee"-stemmers tegemoet is gekomen moet je het weer aan de burgers voor durven leggen. Als je nu weer aan mensen vraagt wat ze er van vinden en je speelt open kaart, dan denk ik dat er best wel eens een "ja" uit zou kunnen komen. Ik denk trouwens niet dat er een nieuw referendum gaat komen, daar is gewoonweg geen kamermeerderheid voor. Dat is natuurlijk een gemiste kans."

 

? Gaat D66 het kabinet steunen het verdrag door de kamer te krijgen, mocht het referendum niet doorgaan? Het referendum is een aanvulling waar wij uitdrukkelijk voor kiezen, maar het is niet zo dat wij ons van stemming zullen onthouden. Sterker nog: wij vinden de contouren van het nieuwe verdrag positief, dus waarschijnlijk stemmen we wel voor omdat er een aantal grote verbeteringen in zitten ten opzichte van de oude verdragen. Wij hebben initiatieven genomen voor een nieuw referendum. Als daar vervolgens geen meerderheid voor is, moet de bevolking die het parlement heeft gekozen de volgende keer die partijen daar maar op afrekenen."?

 

Als je jezelf zou moeten typeren, hoe zou je dat dan doen? Als Amsterdammer, Nederlander, Europeaan of Wereldburger? "Dat hangt er vanaf waar je bent, over het algemeen ben ik een Amsterdammer, of beter gezegd een stedeling: grote bek en het hart op de tong. Daardoor kan ik me heel snel identificeren met mensen uit steden in andere landen; ik herken de stadse manier van leven. Europeaan voel ik me vooral als ik buiten Europa ben, dan zie je pas hoe belangrijk Europa voor je is. Al heb ik mijn inziens buiten Europa nog niet genoeg gereisd, ik ken het simpelweg nog niet goed genoeg om me wereldburger te voelen. Ik ben echt een Europees blank jongetje. Op de Canarische eilanden heb ik een keer een bezoek gebracht aan een vluchtelingenkamp. Dan zie je voor de eerste keer echt mensen die uit de binnenlanden van Afrika komen, waar je alleen al aan de manier waarop hun tanden staan kunt zien dat deze mensen echt uit een hele andere tijd zijn. Die mensen hebben geen beugels. Als je met hen spreekt voel je jezelf wel een wereldburger. Dan denk je: jongens wat een verschil in kansen. Het is nog wel een grote ambitie om daar meer over te weten te komen."?

 

-paspoort- Boris Van der Ham is Tweede Kamerlid voor D66 en was één van de drie initiatiefnemers van het vorige referendum over de grondwet. Hij schreef het boekje "Voortrekkers & Baanbrekers"? over de Europese samenwerking en de rol van Nederland daarin.