Home>>In de media>>Boris van der Ham zet milieu en duurzaamheid weer op de kaart (Interview in de Democraat)

Boris van der Ham zet milieu en duurzaamheid weer op de kaart (Interview in de Democraat)

01 nov 2003

"Ik wil de confrontatie aangaan" D66-kamerlid Boris van der Ham heeft na anderhalf jaar kamerlidmaatschap, zijn eerste grote overwinning al binnen. Samen met Groenlinks en de PvdA diende hij een wetsvoorstel in voor een referendum over de Europese Grondwet, en dat voorstel heeft, tot zijn eigen verbazing, een meerderheid! "We moeten binnen de regering, maar zeker ook daarbuiten vechten om Nederland te veranderen. Slimmer, groener en opener."? De 30-jarige Boris van der Ham is sinds 2002 lid van de Tweede Kamer voor D66. Hij afficieerde zich als "vrijzinnig", maar wat is dat? Van der Ham: "Vrijzinnig betekent wat mij betreft: onafhankelijk. Dat is de rol die D66 in de politiek moet spelen."? Al voordat hij werd gekozen, zei hij dat hij als Kamerlid een heel andere werkwijze zou hanteren. Hij wil zich niet laten opslokken door de Haagse agenda, maar ook de straat opgaan. "Niet om de mensen naar de mond te praten, maar om de waas te omzeilen die tussen kiezers en gekozen hangt: de journalisten, de beeldvorming enzovoort. Het meest interactieve communicatiemiddel is niet internet, maar nog steeds de straat."? Als D66'er heb ik een opvatting en die wil ik overbrengen. Dit vinden wij, wat vindt u? Dat maakt je kwetsbaar, maar dat is nou juist de bedoeling!"? Het is juist nu belangrijk om die openheid te hebben "Neem bijvoorbeeld de demonstratie "Keer het Tij" in Amsterdam eind september. Er werd toen gedemonstreerd tegen de plannen van het kabinet-Balkenende II. Ik was het enige Kamerlid van een regeringspartij die op de uitnodiging was ingegaan om te komen discussiëren over onderwijs. "? Dualistisch en groen Milieu is uit. Van der Ham, zegt het ronduit. Toch staan onderwerpen als natuur, milieu en duurzaamheid hoog op zijn politieke agenda. Hij heeft zichzelf en zijn partij de opdracht gegeven om te laten zien dat economische ontwikkeling prima kan samengaan met duurzame ontwikkeling. "D66 moet het milieubeleid uit de zurige, negatieve hoek halen."? "Als je wilt investeren in de toekomst, betekent dat niet alleen dat je moet investeren in het onderwijs, maar ook in de natuur en duurzame ontwikkelingen."? Hij is blij dat bij de onderhandelingen voor het regeerakkoord er honderden miljoenen Euro's zijn bijgekomen voor natuurbeleid. Dankzij D66. "Het feit dat zelfs natuurorganisaties ons feliciteerde met dat resultaat, beschouw ik als een persoonlijk compliment."? Over Balkenende II zegt hij: "CDA en VVD zijn natuurlijk niet de meest ideale partijen om een heel ambiteus milieubeleid mee uit te zetten. Integendeel. Door onze inbreng gaat er welliswaar een flink deel van het Kwartje van Kok naar Openbaar Vervoer, komt er fors extra geld voor natuur en zal het belastingstelsel worden "vergroend". Maar nieuwe groene voorstellen stuiten op een grijze muur van CDA, VVD en oppositiepartij LPF, die samen een meerderheid hebben. D66 moet de komende vier jaar proberen in dat betonblok scheurtjes aan te brengen. Dualistisch, ja!"? De partij moet zich echter ook onafhankelijk opstellen tegenover milieuorganisatie, zo stelt Van der Ham. "Ik vind dat veel milieuorganisaties zich vervreemd hebben van de samenleving. Je kan drie keer tegen mensen zeggen dat ze een "fout mens" zijn als ze de auto of het vliegtuig nemen, maar de vierde keer luisteren ze gewoon niet meer. Hoewel het milieu in Nederland de afgelopen dertig jaar enorm is verbeterd, is er nog veel te doen. De zure, dogmatische en navelstarige manier waarop een aantal milieuorganisaties opereren stoot mensen af, terwijl we die mensen juist zo nodig hebben! "? Op internationaal gebied moet er ook veel gebeuren. Begin oktober hield Van der Ham een toespraak tijdens een milieuconferentie in St. Petersburg over het belang van het terugdringen van broeikasgassen en het verzinnen van altenatieven voor fossiele brandstoffen. Van der Ham: "Het omvormen van onze olie-economie naar een duurzame economie zal onze samenleving in het hart raken. Ik vind dat Nederland op internationaal gebied veel meer voortrekker moet zijn in de discussie wat we ná de zogenaamde Kyoto-afspraken moeten gaan doen. Bijvoorbeeld bij het Europees voorzitterschap in 2004."? D66 en Varkens in Nood Op vrijdag 3 oktober startte Van der Ham met een gezamenlijke actie met Varkens in Nood over de bio-industrie onder de naam "Prijs het dier". Een actie die wordt ondersteund door Paul Cliteur en Jan Terlouw. Van der Ham: "In enquetes zeggen Nederlanders tegen de slechte behandeling van dieren in de bio-industrie te zin. En iedereen zegt tegelijkertijd dat ze daar zelfs iets meer geld voor over heeft. Maar in de supermarkt koopt diezelfde Nederlander wel weer gewoon de kiloknaller. Nou kun je wel weer heel verontwaardig over de " luie" consument gaan spreken, maar wat levert dat op? Kan je eigenlijk van de gemiddelde Nederlander verwachten dat hij op de hoogte is van de productiewijzen van de vele producten? Weet de consument bijvoorbeeld dat dat goedkoopste kipje in Nederlandse buurtsuper uit Tailand is ingevlogen en dat daar de dierwelzijnseisen zo mogelijk "nog- slechter zijn dan in Nederland? Nee, natuurlijk niet! Een consument gaat er vanuit dat alles wat er in de supermarkt ligt in principe in orde is. Samen met Varkens in Nood pleit ik daarom voor een convenant, een bindende afspraak tussen supermarkten om gezamenlijk hoger minimum aan dierenwelzijn af te spreken. Zolang zij zich allemaal houden aan hun afspraak, van de Aldi tot aan de Albert Heijn, benadeelt dit hun onderlinge concurrentiepositie niet. Het enige verschil is dat het vlees gemiddeld iets duurder wordt. Maar de consument kan, zonder te hoeven nadenken, gerust kopen wat in de schappen ligt. Kijk, dat is een positieve benadering."? Van der Ham: "Je moet je bij milieubeleid afvragen wat mensen willen. Waartoe zijn ze bereid? Hoe krijg je nog meer mensen enthousiast voor duurzame oplossingen? En langdurig? Het gaat er niet om dat ze een jaar lang een leuk bedragje storten; ze moeten er in hun eigen dagelijkse leven meer rekening mee houden. Het moet vanzelfsprekend gaan. Je moet proberen te achterhalen wat de valkuilen zijn bij mensen. Wat is hun normale gedrag? En dan een manier vinden om daar op in te spelen. Referendum over Europa Mede door de inzet van Van der Ham komt er een referendum over de Europese grondwet. Hij diende samen met Karimi van GroenLinks en Dubbelboer van de PvdA een wetsvoorstel hierover in en kan inmiddels rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Het referendum is het eerste in de Nederlandse geschiedenis. Van der Ham: "Europa wordt steeds minder abtract, er wordt nu zelfs in de kroeg over gesproken. Je ziet dat de mensen sceptisch staan tegenover de euro. Daar vinden ze Europa te sterk. Maar tegelijk zijn ze "terecht- boos over het feit dat Europa niets voorstelde in de crisis rond de oorlog in Irak. Daar vinden ze Europa dan weer te zwak. Europa raakt mensen steeds meer en daarom is het zo belangrijk dat het referendum er komt. In andere landen is de betrokkenheid van de burgers veel groter bij Europa door referenda, juist omdat ze er veel vaker over zijn geraadpleegd. Nu kan dat eindelijk ook in Nederland. Wij van D66 hebben een soort gezond wantrouwen tegenover de macht. We zijn geneigd om eerst te zeggen: "Hoezo mag ik er niks over zeggen? Dat bepaal ik zelf wel!" En zo hoort het ook."? N.B. Op de site: www.prijshetdier.nl kan de D66/Varkens in Nood-actie worden ondersteund. Op www.europeesreferendum.nl kan de het europees referendum worden gesteund