Home >> Boris in de buurt >> Boris en Limburg

Boris en Limburg

Hoewel ik niet in Limburg woon, kom ik er vaak. Ik heb er gestudeerd (in Maastricht) en ben er graag. Ook politiek heb ik veel met Limburg gedaan. Samen met grensgemeenten in Limburg voerde ik actie tegen het beperken van de Koopzondag. Juist in Limburg kan er worden geprofiteerd van buitenlandse toeristen die een stimulans geven aan de economie. In Venlo ondernam ik actie voor een betere aanleg van de A74 bij Tegelen en Venlo. Ik bezocht in Heerlen een zonnepaneelfabriek in en heb me bemoeid met de bevolkingskrimp van het Limburgse platteland en de steden. In de Tweede Kamer maakte ik me hard voor het garanderen van voldoende voorzieningen in krimpgebieden, zoals scholen en zorg. Ik heb in de Kamer gepleit voor bestrijding van de illegale wietteelt in Limburg door een experiment toe te staan met gereguleerde teelt en verkoop. Ook bezocht ik Limburgse gemeenten zoals Sittard-Geleen, Roermond, Cuijk en Gennep. Ook nu als ondernemer geef ik regelmatig lezingen in Limburg.

  • Limburg

    Op bezoek bij een bedrijf in Limburg

  • Limburg 1

    Het mooie Limburg waar ik vier jaar woonde

Opiniestukken

D66 is beste als radical chic the post online

D66 is beste als 'radical chic' (The Post Online)

De website 'The Post Online' is een speurtocht aan het doen naar 'de nieuwe elite'. Ik werd ook gevraagd voor een bijdrage. In dit stuk pleit ik voor een 'radical chic', en waarom zou D66 dat niet kunnen zijn. "D66 mag nog veel meer voorop lopen"