Home>>In de media>>Voorlopen in plaats van afwachten (Volkskrant)

Voorlopen in plaats van afwachten (Volkskrant)

17 mei 2010
Voorlopen in plaats van afwachten volkskrant

In de Volkskrant van 17 mei aandacht voor een aantal Running Mates van de politieke partijen. Boris van der Ham: "Ik voel me thuis bij D66 omdat het een eerlijke partij is, die zijn nek durft uit te steken. De klassieke partijen CDA, PvdA en VVD zijn vrijwel altijd afwachtend." (...) "Als 'one trick pony's' draaien Rutte, Balkenende en Cohen zich diep in het zand van de piste. Ik ben te ongeduldig voor dat gedrag, en zit liever bij de voortrekkers en baanbrekers. |

Bij D66 staan de twee onderwijswoordvoerders in de top 2. Dat is veelzeggend. Alexander Pechtold en ik verdeelden de afgelopen vier jaar de onderwijsdebatten. Ik zat ook in de commissie Dijsselbloem, die de kwaliteit van het middelbaar onderwijs onder de loep nam. Alexander en ik konden met z'n zo veel mogelijk onderwijsdebatten doen en initiatieven nemen. Twee wielen van een fiets.

Tijdens de campagne is mijn rol van running mate gericht op onderwerpen die aan mij 'kleven'. Ik ben de vrijzinnige kandidaat. Nederland lijkt weg te zinken in navelstaren, getob en halsstarrigheid. Daar wil ik graag een dosis vrijzinnigheid tegenover zetten.

Vrijheid betekent voor mij: het beste uit jezelf halen. Onderwijs is daarbij van cruciaal belang. In New York ben ik ooit bij het 'Harlem Children Zone'-project geweest waar kinderen op zeer jonge leeftijd intensief onderwijs kregen, sporten en noem het maar op. Zogenaamde 'kansarme' kinderen konden zodoende door goede begeleiding hun vleugels uitslaan. Om het project te kunnen organiseren, werd met succes een woud aan subsidies, bureaucratie en gevestigde belangen omver geworpen. Dat is voor mij een toonbeeld hoe sociaalliberalisme in de praktijk kan worden gebracht. Maar dat vergt onder andere meer en beter opgeleide docenten. Onderwijs lijkt op dit moment de liefdesbaby van elke partij te zijn. Maar D66 trekt daadwerkelijk de portemonnee.

Voor vrijheid is meer nodig. Een groene buurt. Veiligheid. Op 5 mei werd bij het homomonument in Amsterdam weer iemand in elkaar getrapt. Dat maakt me fel, vrijheid moet voortdurend bevochten en verdedigd worden. Een vrije samenleving moet open staan voor nieuwe technologie, ondernemerschap, cultuur en creativiteit. Open staan voor debat. Op vele van deze punten neem ik binnen en buiten de Kamer vaak het voortouw. Ik kom met initiatiefwetten om de vrijheid van meningsuiting te borgen, de winkeltijden te verruimen, gelijke behandeling van onder meer gehandicapten in de Grondwet te verankeren, en het openbaar onderwijs te verbeteren.

Ik voel me thuis bij D66 omdat het een eerlijke partij is, die zijn nek durft uit te steken. De klassieke partijen CDA, PvdA en VVD zijn vrijwel altijd afwachtend. Wij durfden in 2006 te zeggen dat de AOW-leeftijd naar 67 moest. Andere partijen spraken er schande van, nu zijn ze het met ons eens. Het zelfde patroon zie je nu met het hervormen van de vastgeroeste woningmarkt en de economie. Als 'one trick pony's' draaien Rutte, Balkenende en Cohen zich diep in het zand van de piste. Ik ben te ongeduldig voor dat gedrag, en zit liever bij de voortrekkers.

De lijstvolgorde bij D66 komt net een tikkeltje anders tot stand van bij andere partijen. De leden plaatsten mij van nummer 4 naar nummer 2. Bij de Kamerverkiezingen in 2006 werd ik door de kiezer zelfs met voorkeurstemmen gekozen. Een eigen mandaat heeft een meerwaarde bij het Kamerlidmaatschap. Pas mailde een lerares die een vraag had over een probleem dat ze had binnen haar school. "Ik heb op jou gestemd, dus ik dacht: ik klop maar bij jou aan. Jou ken ik."

Die ombudsfunctie van een Kamerlid vind ik heel erg belangrijk. Ieder Kamerlid zou z’n best moeten doen met een eigen mandaat in de Kamer te komen.

Boris van der Ham Tweede Kamerlid D66