Home>>In de media>>De herbenoeming van Burgemeester Cohen van Amsterdam (Parool)

De herbenoeming van Burgemeester Cohen van Amsterdam (Parool)

04 jul 2006
De herbenoeming van burgemeester cohen van amsterdam het parool

Fractievoorzitter Ivar Manuel en Tweede Kamerlid Boris van der Ham stonden 29 juni 2006 in het Parool met een artikel over de herbenoeming van Burgemeester Cohen. Lees hieronder het hele artikel.

Fractievoorzitter Ivar Manuel en Tweede Kamerlid Boris van der Ham stonden 29 juni 2006 in het Parool met een artikel over de herbenoeming van Burgemeester Cohen. Lees hieronder het hele artikel. De eerste termijn van Job Cohen zit er bijna op. Nog zo'n half jaar te gaan en de zes jaren zijn voorbij. Het was een turbulente periode met hoogte- en dieptepunten, met medestanders en critici. Maar over het algemeen overheerst waardering voor Cohen. Cohen heeft inmiddels laten weten voor een tweede termijn beschikbaar te zijn. Een terloopse opmerking die in ons verouderde systeem van benoemde burgemeesters een krakend proces in werking zet. Achter massief gesloten deuren begint zich een herbenoemingprocedure te ontrollen. Een proces waar maar een enkeling in deze stad zijdelings bij betrokken is. En op een zeker moment zal aan het volk worden medegedeeld dat Cohen aan zijn tweede termijn is begonnen. Het gaat niet om de persoon Cohen maar de procedure is een gruwel voor D66. In een echte volwaardige democratie moeten de machtsposities in het openbaar bestuur democratisch gecontroleerd kunnen worden. En controle is onmogelijk als deze posities in achterkamertjes vergeven worden. Dat vinden we gelukkig niet alleen bij D66 maar ook Cohen zelf is die mening toegedaan. Meerdere malen heeft hij laten weten een warm voorstander te zijn van de gekozen burgemeester. En gaf hij aan heel erg graag het democratische mandaat voor zijn burgemeesterschap van de Amsterdammers te willen krijgen. Het was buitengewoon zuur dat onze burgervader vervolgens machteloos heeft moeten toezien hoe notabene zijn eigen partij, de PvdA, de gekozen burgemeester in de Eerste Kamer om zeep hielp. Er moet gevloekt zijn in de ambtswoning, want Cohen, ook niet meer de jongste, kon daardoor nooit meer de gekozen burgemeester van Amsterdam worden die hij zo graag had willen zijn. Nooit? Zeg nooit, nooit, want er is nog één kans. Een route die niet langs de achterkamertjes van de politiek leidt en die een herbenoeming achter gesloten deuren overbodig maakt. Cohen kan kiezen voor een benoemingsprocedure in de openbaarheid. Met ook de mogelijkheid voor anderen om zich te kandideren. Gekoppeld aan een burgemeestersreferendum waarin de Amsterdammers zich over Cohen en eventuele medekandidaten kunnen uitspreken. Cohen is nu aan zet, hij persoonlijk kan de achterkamertjes opengooien, de muffe geur laten ontsnappen, hij hoeft niet langer mee te werken aan een procedure waar hij zelf geen voorstander van zegt te zijn. Hij kan de mogelijkheden benutten die er (wettelijk) geboden worden. Een openbare transparante procedure, met ruimte voor andere kandidaten. En een burgemeestersreferendum waarvan de winnaar door de gemeenteraad wordt voorgedragen als volgende (gekozen!) burgemeester van Amsterdam. De boel bij elkaar houden dat kennen we, zet nu maar eens deze stap vooruit! Wij roepen Job Cohen op om de daad bij het woord te voegen. Ivar Manuel Fractievoorzitter D66, Gemeenteraad Amsterdam Boris van der Ham Tweede Kamerlid D66 en inwoner van Amsterdam