Home>>In de media>>D66 zoekt vuurlinie voor milieubeleid (Trouw)

D66 zoekt vuurlinie voor milieubeleid (Trouw)

22 mei 2003

Op 22 mei 2003 verscheen er een opinieartikel van mij in dagblad Trouw over milieubeleid. Moet een groene partij maar aan de kantlijn gaan staan, als grijze partijen een meerderheid hebben? Dit artikel was een reactie op een artikel van Claire Tielens van Milieudefensie.

Claire Tielens schrijft in Trouw (20 mei) dat ze zich zorgen maakt over de groene agenda van D66. Vooral de milieuparagraaf van het regeerakkkoord valt haar tegen. Ze schrijft dat D66 maar beter 'waardig' in de oppositie kan gaan zitten, dan in dit kabinet. Ik vind dat een cynische houding voor iemand die zegt het milieu een warm hart toe te dragen. Is milieubeleid juist niet gediend met een partij die de vuurlinie opzoekt om een aantal milieupunten ook echt te realiseren? Of horen groene partijen in schoonheid aan de zijlijn te blijven staan? Balkenende II is geen groen droomkabinet. Maar het Hoofdlijnenakkoord is op het punt van natuur en milieu een verbetering ten opzichte van het strategisch akkoord van CDA/VVD/LPF. Er komt 250 miljoen structureel bij voor natuurbeleid en de ecologische hoofdstructuur (EHS). De komende vier jaar wordt er verder gewerkt aan de vergroening van het belastingstelsel voor bijna een half miljard, er komt een moratorium voor gasboringen in de biesbosch, er wordt gewerkt aan een kilometerheffing voor vrachtverkeer, het kwartje van Kok gaat (anders dan bij Balkenende I) niet naar de pomp maar naar o.a. onderhoud van spoor en er staat zelfs een passage over 10% biologische productie in 2010. Tielens heeft gelijk dat er ook teleurstellende zaken in het regeerakkoord staan. Het uitstellen van de sluiting van kerncentrale Borssele, bijvoorbeeld. Onmiddelijke sluiting zou de staat tot ongeveer 1,8 miljard aan schadeclaims kosten. Dat geld is er nu eenvoudig niet dus hebben we dat geslikt en de sluitingsdatum op 2013 gezet. Maar: dankzij D66 zal de centrale niet meer gemodificeerd worden zodat hij nog tot 2023 zou kunnen openblijven. Bij de Waddenzee is het nog complexer. Tielens besluit met een verwijt over landbouwbeleid. Pleit D66 er nu voor dat landbouwbeleid alleen 'Europees' mag worden aangepakt? Nee, natuurlijk niet. D66 vindt nog steeds dat Nederland voorop moet lopen op het gebied van Dierenwelzijn en milieuvriendelijk landbouwbeleid. Helaas is er geen meerderheid voor ons standpunt. Maar moeten wij nu stil en mooi gaan zitten en onze mond houden? Neen. D66 heeft bedongen dat Nederland zelf met initiatieven moet komen in Europa. Als de twee toekomstige coalitiegenoten denken dat dit een papieren tegemoetkoming kan blijven hebben ze het mis, ik neem die zin in het regeerakkoord zeer letterlijk en zal ze aan deze belofte houden. Boris van der Ham Lid van de Tweede Kamer voor D66