Home>>In de media>>Column Geenstijl: Meer kernenergie onafwendbaar?

Column Geenstijl: Meer kernenergie onafwendbaar?

03 feb 2008
Column geenstijl meer kernenergie onafwendbaar1

Een nieuwe column op Geenstijl. "Geachte redactie, een nieuwe klus voor Peter R. Vries: Uitzoeken hoe het nu werkelijk zit met het klimaatbeleid van het kabinet. Hoofdrolspelers: Vage verklaringen over schone energie en Minister Cramer van Milieu als de vermoorde onschuld. Was getekend, Boris van der Ham." Ofwel, deze keer wil het D66-Kamerlid het hebben over de groeiende onafwendbaarheid van kernenergie. Voor en tegenstanders verenigt u...

Het kabinet stuurt aan op kernenergie! Kleine berichtjes hebben soms een grote betekenis. Afgelopen vrijdag besloot het kabinet om 'voor de zekerheid' wat lokaties te reserveren voor 'mogelijk nieuwe kerncentrales'. Een beetje raar. Het kabinet wil, op voorspraak van de PvdA, namelijk tijdens deze kabinetsperiode geen nieuwe centrales bouwen. De reden: ze zijn niet nodig. Het beleid van het kabinet op schone energie is -zo- goed, dat het nieuwe kerncentrales overbodig maakt. Maar waarom nu zo'n besluit? Even over kernenergie: Ik ben daar zelf positiever over gaan denken. Uit bittere noodzaak, overigens. Als we morgen alle kerncentrales op aarde zouden sluiten en vervangen door andere energiebronnen, zou dat 8% meer broeikasgassen (zoals co2) tot gevolg hebben. Dat is het dubbele wat het Kyoto-verdrag probeert te besparen! De bezwaren zijn ook bekend: kernenergie is eindig (hoewel er nog voor vele honderden jaren grondstoffen zijn) en het afval blijft voor lange tijd gevaarlijk (hoewel je het redelijk goed onder grond kan wegstoppen). Mijn belangrijkste bezwaar is dat wanneer kerncentrales, de grondstoffen en het afval in verkeerde handen vallen, het vernietigende consequenties kan hebben. Al met al heeft kernenergie daarom niet mijn eerste voorkeur. Echt schone vormen van energie moeten voorrang krijgen. Daarom komt het bericht over de kerncentrales op een pikant moment. Minister Cramer van Milieu ligt namelijk onder vuur omdat ze haar klimaat- en schone energiedoelstellingen niet lijkt te halen. De regering probeert met allerhande stimuleringsmaatregelen bedrijven te ' prikkelen' meer schone energie te produceren. Maar dat gaat traag. En er doemen nieuwe problemen op. Biomassa en biobrandstoffen werden lange tijd gezien als wondermiddelen, maar intussen dringt door dat deze 'schone energie' leidt tot kap van regenwouden en het verdringen van de voedselteelt. Een ander wondermiddel, het ondergronds opslaan van CO2 in oude gas en olievelden, valt in de praktijk ook al tegen. Kortom, de rekensommetjes van het kabinet moeten worden bijgesteld. Dat kan op een vrij eenvoudige manier. Het Milieu en Natuurplanbureau heeft becijferd dat je NU zou moeten overgaan om energieproducten wettelijk te verplichten de komende 15 jaar meer schone energie te laten produceren. Veel bedrijven staan op het punt hun installaties te vervangen, dus als de Nederlandse overheid NU een heldere norm stelt, weten bedrijven waar ze aan toe zijn en kunnen ze gericht investeren. Helaas wil de regering hier niet aan. Pas na 2010 wil het kabinet ' gaan bezien' of dat nodig is. U weet, dat is zo rond de verkiezingen. Tja. Gelet op het berichtje van vrijdag gaan we volgens mij in 2010 een heel ander debat voeren. Want tegen die tijd zullen bedrijven zeggen dat het voor een verplichting van schone energie 'veel te laat is'. "Had dat een paar jaar geleden gezegd! Nu hebben we ons al vastgelegd! Dit kan niet!", zullen de boardrooms jengelen. En ze hebben nog een punt ook. 2010 wordt dus het jaar dat er wordt besloten tot een nieuwe kerncentrale. Dat zal dan nog de enige oplossing zijn om de klimaat- en energiedoelstellingen te halen. Het CDA blij, want die vond die afspraak over kernenergie in het regeerakkoord toch al niets. En PvdA-ers Cramer en Diederik Samson zullen tegen die tijd de vermoorde onschuld spelen. "We kunnen niet anders!" Het is een beetje laf allemaal. Als we NU niet willen overgaan tot verregaande maatregelen voor schone energie, dan wordt de keuze voor kernenergie onafwendbaar. Zeg dat dan!!