Home>>In de media>>Accijns op kerosine helpt klimaat

Accijns op kerosine helpt klimaat

20 dec 2007
Accijns op kerosine helpt klimaat1

Op donderdag 20 december verscheen er in Trouw een opinieartikel van PvdA, SP, Groenlinks, ChristenUnie, PvdD-kamerleden en D66-kamerlid Boris van der Ham over de noodzaak voor een kerosineheffing. Hun stelling: Vliegen is leuk, maar voor de vervuiling moeten we wel willen betalen.

Accijns op kerosine helpt klimaat. De aandacht voor klimaatverandering is flink toegenomen. En terecht, het is een probleem waar bijna iedereen mee te maken krijgt. Opvallend is dat de luchtvaart, als grote uitstoter van broeikasgas, bij het nemen van maatregelen nog altijd buiten beeld blijft. Deze sector is verantwoordelijk voor maar liefst 10 procent van de totale Nederlandse klimaatimpact. En zonder ingrepen zal dat aandeel gaan verdubbelen. Met collega kamerleden uit België, Duitsland, Engeland en Frankrijk stellen we daarom de introductie voor van accijns op de kerosine die wordt verbruikt door het vliegverkeer tussen en in onze landen. Daarvoor hebben we drie redenen: De uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaart groeit zó hard, dat ze onze besparingen op de grond teniet doet. Ten tweede gaat het om een belasting die bus- en autoreizigers ook moeten betalen. Het niet belasten van het vliegverkeer is eigenlijk een onterechte subsidie voor een vervuilende vorm van vervoer. En ten derde zijn er voldoende alternatieven in Noordwest Europa om niet het vliegtuig te hoeven pakken. We beseffen dat belastingen betalen nooit leuk is, maar zien liever een belasting op een vervuilende activiteit als het verstoken van kerosine, dan op arbeid. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Vliegbelasting is bovendien een belasting voor de hogere inkomensgroepen. Onderzoek door de Hogeschool voor Toerisme in opdracht van Milieudefensie toont aan dat vooral welgestelden van middelbare leeftijd veel vliegen. De helft van de Nederlanders vliegt overigens nooit of minder dan eens per drie jaar. Wij nemen het klimaatprobleem serieus. Niets doen aan de groei van de luchtvaart is voor ons geen optie. Want de positieve ontwikkelingen die wij zien, zoals vrijwillige CO2-compensatie en de Europese emissiehandel, hebben voorlopig nauwelijks invloed op de groei van de uitstoot van broeikasgas. We vragen het kabinet daarom in actie te komen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt maatregelen tegen de snel groeiende uitstoot door de luchtvaart, zoals accijns op kerosine. Nederland heeft al accijns op het binnenlandse verkeer en een ticketbelasting. Omdat een ticketbelasting in de hele EU niet is te verwachten, is het tijd om samen met onze buren een volgende stap te zetten. Wij roepen minister Bos en staatssecretaris De Jager op om met de steun van de Kamer de regeringen uit de ons omringende landen daarvan te overtuigen. Paul Tang, PvdA Emile Roemer, SP Wijnand Duyvendak, Groenlinks Esther Ouwehand, Partij voor de Dieren Ernst Cramer en Esmée Wiegman-Van Meppelen Scheppink, CU Boris van der Ham, D66