Home>>Weblog>>Kabinetsbeleid deeltijdonderwijs: terug naar de tekentafel!

Kabinetsbeleid deeltijdonderwijs: terug naar de tekentafel!

19 apr 2012
Kabinetsbeleid deeltijdonderwijs terug naar de tekentafel

Het aantal aanmeldingen voor deeltijdopleidingen is drastisch afgenomen. D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham wil dat staatssecretaris Zijlstra opnieuw het kabinetsbeleid onder de loep gaat nemen. Van der Ham: "Met een Leven Lang Leren zouden we ervoor moeten zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich bij- en omscholen, zodat we weer tot de top der kenniseconomie├źn gaan behoren. Toverwoorden daarbij zijn flexibiliteit in het aanbod van opleidingen en het leveren van maatwerk aan de student."

Zijlstra komt onder andere met de zogenaamde "vraagfinanciering", een soort vouchersysteem, dat opleidingen flexibeler moet inrichten. Maar daar zitten grote nadelen aan. "Dit plan heeft een groot nadeel. De staatssecretaris heeft namelijk een budgettair plafond vastgesteld. Mocht de vraag naar deeltijdstudies toenemen en dit vastgestelde budget overschreden worden, dan draaien de studenten zelf voor de kosten op. Dat remt de toename van het aantal deeltijders en dat is niet de bedoeling! We willen dat mensen zichzelf bijscholen en daardoor aantrekkelijk blijven voor de arbeidsmarkt," aldus Van der Ham.

Daarnaast beperkt Zijlstra de keuzevrijheid van werkende volwassenen die een deeltijdopleiding willen gaan volgen. Hij wil dit alleen mogelijk maken voor de sectoren waar volgens hem vraag is naar adequaat opgeleid personeel. Van der Ham: "Ook buiten die zogeheten "prioritaire sectoren" zijn er tal van relevante studies. Die zet de staatssecretaris op deze manier buitenspel en dat is een kwalijke zaak."