Home >> Thema's >> Vrij en vrijzinnig

Vrij en vrijzinnig

Ik sta voor vrije en vrijzinnige samenleving. Daarmee bedoel ik dat we niet krampachtig moeten vasthouden aan oude patronen en denkbeelden, alleen vanuit de gedachte dat ze oud en daarmee onaanvechtbaar zijn. Juist door telkens kritisch te zijn, kunnen we de goede dingen behouden en de matige zaken verbeteren. Een vrije samenleving moet open staan voor nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologie, maar ook voor discussie en debat. Daarom hecht ik aan de vrijheid van meningsuiting, de scheiding van kerk en staat, aan cultuur, ondernemerschap en verzet me tegen dwang en ongelijke behandeling. Als Tweede Kamerlid nam ik verschillende initiatieven voor een vrijer en vrijzinniger Nederland, zoals het bewaken van de vrijheid van meningsuiting (afschaffen blasfemieverbod), het opkomen voor bedreigde schrijvers, maar ook voor gelijke behandeling van gehandicapten en tussen hetero's en homo's. Vrijheid is niet zonder verantwoordelijkheid. Ook daar heb ik de afgelopen jaren veel over geschreven. Sinds 1 januari 2010 heb ik zelfs een wekelijkse 'vrijzinnige' video-column op YouTube en www.vrijzinnig.com waar ik de geschiedenis van het vrije denken schets. In 2012 schreef ik 'De Vrije Moraal' waarin ik de geschiedenis en huidige dilemma's schets van het vrije Nederland. Ik leg hierin mijn visie neer welke normen en waarden een liberaal zou moeten nastreven. Onverschilligheid is bij mij uit den boze. Als voorzitter van het Humanistisch Verbond span ik me ook zeer in voor een verantwoordelijke vrijheid. Juist nu is het van belang dat mensen die zich zogenaamd 'vrij', 'vrijzinnig' en humanist noemen samen optrekken. De vijanden van de vrijheid zijn immers doorgaans beter georganiseerd dan de vrienden van de vrijheid.

  • Vrij en vrijzinnig

  • Vrij en vrijzinnig 01

Opiniestukken

Goed als de neuzen soms dezelfde kant opstaan human

Goed als de neuzen soms dezelfde kant opstaan. (Human)

In het blad van het Humanistisch Verbond en omroep Human schreef ik als voorzitter van het Humanistisch Verbond over de identiteits-discussie. Is het een goed idee als alle kinderen naar het Rijksmuseum moeten en het Wilhelmus kennen?

Interviews

Ik sta heus niet overal vooraan parool

"Ik sta heus niet overal vooraan" (PAROOL)

Een interview voor het Parool in de rubriek 'De Klapstoel'. Over humanisme, jeugd, acteren en veel meer.