Home >> Thema's >> Volksgezondheid

Volksgezondheid

Ik heb persoonlijk meegemaakt hoe verschillend de zorg kan zijn. Mijn beide ouders zijn lange tijd zeer ziek geweest en heb mantelzorg verricht. Het ene ziekenhuis werkt zeer efficient en patientgericht, en het andere helemaal niet. Ook in de thuiszorg en jeugdzorg zijn zowel zeer goede als slechte voorbeelden. We moeten de zorg beter organiseren en leren van die goede voorbeelden. We worden gemiddeld ouder, en willen langer gezond en vitaal blijven. Wie kan daar tegen zijn? Maar daardoor wordt de gezondheidszorg steeds duurder. Als we niets doen kunnen die kosten niet meer worden gedragen door de mensen die werken. Mensen moeten geprikkeld worden gezonder te leven. De zwaksten moeten altijd goed beschermd worden, en de zorg voor ouderen moet waardig en warm zijn. Zowel binnen als buiten de Tweede Kamer zet ik me in voor een nuchter alcohol- en drugsbeleid en goede seksuele voorlichting. Over het belang hiervan schreef ik onder andere het boek 'De Vrije Moraal' waarin ik de historie en de huidige dilemma's schets van het vrijgevochten Nederland.

  • Volksgezondheid 01

  • Volksgezondheid

Opiniestukken

De geestelijke verzorging komt er nog steeds bekaaid vanaf trouw

De geestelijke verzorging komt er nog steeds bekaaid vanaf (Trouw)

Gister stond in dagblad Trouw een opiniestuk van mij (als voorzitter van het Humanistisch Verbond) over de noodzaak voor immateriële zorg aan ouderen. Ouderen zijn immers niet (alleen) 'patiënt' en te helpen met medische zorg. Aandacht voor eenzaamheid, levensvragen en tijdsbesteding met dingen die zij zelf willen zijn misschien nog wel belangrijker.

Interviews

Wij staan midden in de samenleving parool

Wij staan midden in de samenleving (Parool)

Het Humanistisch Verbond viert een feestje. Sinds zaterdag is de organisatie voor vrijzinnigen, atheïsten, agnosten en seculieren met zijn 13.000 leden officieel gevestigd in de voormalige Majellakerk op het Ambonplein in het hart van de Indische Buurt, samen met omroep Human.