Home >> Thema's >> Veiligheid en politie

Veiligheid en politie

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor het welbevinden van mensen. Gelukkig nemen de meeste vormen van criminaliteit al geruime tijd af. Helaas is sommige criminaliteit juist hardnekking. Bijna 20% van de mensen voelt zich wel eens onveilig in hun eigen wijk. Dit soort cijfers moeten we niet bagatelliseren, want in sommige wijken tellen ze op met andere sociale ellende en dreigen hele generaties kinderen in onveiligheid op te groeien. Toen ik nog in de Kamer zat spande ik me in voor het effectief bestrijden van drugsoverlast en criminaliteit. Ook geweld tegen vrouwen en minderheidsgroepen wilde ik aanpakken. Bovendien nam ik veel initiatieven om de vrijheid van meningsuiting te beschermen tegen radicale en gewelddadige religieuze extremisten. Zo nam ik het initiatief om het verbod op godslastering uit het wetboek van strafrecht te schrappen. Als onderwijswoordvoerder hamerde ik op de belangrijke rol van het onderwijs in het voorkomen van crimineel gedrag en het weerbaar worden. Over het belang van een nuchter en effectief drugsbeleid schreef ik onder andere het boek 'De Vrije Moraal' waarin ik de historie en de huidige dilemma's schets van het vrijgevochten Nederland.

  • Veiligheid en politie 01

  • Veiligheid en politie

Opiniestukken

Niemand heeft een bijzonder privilege boven de ander nieuwwij

“Niemand heeft een bijzonder privilege boven de ander” (NieuwWij)

De Amsterdamse politie overweegt om hoofddoekjes toe te gaan staan bij agenten. Het Humanistisch Verbond reageerde hier kritisch op, om verschillende redenen. Theoloog Frank Bosman schoot meteen in de stress en pende een nijdige column op die op Nieuw Wij verscheen. Tegenstanders van religieuze symbolen bij de politie zouden volgens hem leiden aan ‘religiestress’. Met alle respect, maar hij maakt er een zooitje van.

Interviews

Wij staan midden in de samenleving parool

Wij staan midden in de samenleving (Parool)

Het Humanistisch Verbond viert een feestje. Sinds zaterdag is de organisatie voor vrijzinnigen, atheïsten, agnosten en seculieren met zijn 13.000 leden officieel gevestigd in de voormalige Majellakerk op het Ambonplein in het hart van de Indische Buurt, samen met omroep Human.