Home >> Thema's >> Onderwijs en Kennis

Onderwijs en Kennis

De wereld is niet maakbaar. Vaak blijken regeltjes en wetten nauwelijks ongewenste praktijken bij te kunnen sturen. Eigenlijk is er maar een manier waarop we de samenleving in positieve zin kunnen bijsturen, en dat is onderwijs. Om mensen een eerlijke start in het leven te geven - ongeacht of iemand uit een rijk of arm gezin komt - is goed onderwijs onontbeerlijk. Nederland moet daarnaast zowel sociaal als economisch sterker worden. Jongeren moeten goed worden voorbereid op onze complexe samenleving en hun talenten optimaal benutten. Persoonlijke aandacht, niet te grote klassen, goed opleidde en soms strenge docenten zijn hiervoor onmisbaar. In mijn tijd als Kamerlid was ik o.a. onderwijswoordvoerder, zat in de parlementaire onderzoekscommissie over dit onderwerp en schreef verschillende initiatiefwetsvoorstellen. Buiten de Tweede Kamer zet ik me nog steeds in voor onderwijs - onder meer door lezingen en advies te geven en op te komen voor geschiedenis en maatschappijleer.

 • Onderwijs en kennis 3

  Langs bij studentenvereniging Minerva in Leiden.

 • Onderwijs en kennis 2

  Actievoeren voor beter onderwijs.

 • Onderwijs en kennis 4

  In gesprek met scholieren over democratie

 • Onderwijs en kennis 5

  Presentatie Social Impact Bond - samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en ABN-Amro, 2013

 • Onderwijs en kennis 6

  Lezing bij het Nederlands Kanker Instituut over belang van nieuw onderzoek, 2013

Opiniestukken

Seculariteit laat ons juist samenleven trouw

Seculariteit laat ons juist samenleven (TROUW)

Pieter-Jaap Aalbersberg, baas van de terrorismebestrijding in Nederland, hield een Protestanenlezing. Hij benadrukte zijn negatieve kijk op de secularisering en deed een oproep aan christenen om een gideonsbende te vormen om de boel weer bij elkaar te brengen. Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond: ‘Dit miskent de waarde van onze seculiere democratie.’ Dit opiniestuk verscheen op 6 november 2019 in dagblad Trouw.

Interviews

Denk na kijk verder dan het kerkpleintje reformatorisch dagblad

"Denk na, kijk verder dan het kerkpleintje" (Reformatorisch Dagblad)

Het Reformatorisch Dagblad wordt vooral doort orthodox-christelijke lezers gelezen. Het blad interviewde Boris van der Ham, voormalig kamerlid en nu o.a. voorzitter van het Humanistisch Verbond, de organisatie voor atheisten, humanisten, seculieren en vrijzinnigen.