Home >> Thema's >> Emancipatie en gelijke behandeling

Emancipatie en gelijke behandeling

Een van mijn inspiratiebronnen in de politiek is Aletta Jacobs. Zij was de eerste vrouw die studeerde, en vocht honderd jaar geleden voor het vrouwenkiesrecht. Zij was lid van de Vrijzinnig Democratische Bond, een politieke partij die als voorganger van D66 wordt gezien. Haar strijd is in het Nederland van vandaag maar ten dele gelukt. De deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt is de laatste decennia sterk gegroeid, maar nog steeds verdienen vrouwen relatief minder dan mannen. Achterhaalde principes in het arbeidsmarktbeleid (kostwinnersbeginsel, aanrechtsubsidies) moeten worden losgelaten om een gelijkwaardiger rolverdeling tussen werk en zorg te stimuleren. Door brede scholen en goede kinderopvang moeten ouders meer ruimte krijgen om zorg en werk te kunnen combineren. Daarnaast moeten (buitenlandse) vrouwen meer kansen krijgen om via onderwijs de kennis van de taal bij te spijkeren zodat ze zelfstandiger kunnen zijn. Waar ik maar kan wil ik de strijd van Aletta Jacobs graag voortzetten!

  • Emancipatie en gelijke behandeling 1

    Aletta Jacobs

  • Emancipatie en gelijke behandeling 2

    Een andere inspirerende vrouw: Els Borst

Opiniestukken

De geestelijke verzorging komt er nog steeds bekaaid vanaf trouw

De geestelijke verzorging komt er nog steeds bekaaid vanaf (Trouw)

Gister stond in dagblad Trouw een opiniestuk van mij (als voorzitter van het Humanistisch Verbond) over de noodzaak voor immateriële zorg aan ouderen. Ouderen zijn immers niet (alleen) 'patiënt' en te helpen met medische zorg. Aandacht voor eenzaamheid, levensvragen en tijdsbesteding met dingen die zij zelf willen zijn misschien nog wel belangrijker.

Interviews

Ik sta heus niet overal vooraan parool

"Ik sta heus niet overal vooraan" (PAROOL)

Een interview voor het Parool in de rubriek 'De Klapstoel'. Over humanisme, jeugd, acteren en veel meer.