Home>>Nieuws>>D66-Congres: ICT en Onderwijs

D66-Congres: ICT en Onderwijs

21 apr 2012
D66 congres ict en onderwijs

D66 organiseerde tijdens het landelijk congres te Rotterdam een bijeenkomst over ICT in het onderwijs. Een van de gasten was Maurice de Hond die zich inspant voor een zogenaamde 'Steve Jobs' school.

D66 Kamerlid Boris van der Ham spant zich in de Kamer in voor meer ICT en App-toepassingen in het onderwijs. Van der Ham: "Het is van groot belang dat we leerlingen meer persoonlijke aandacht geven. Dat kan met ICT en Apps uitstekend. Neem nu zorgleerlingen. Met bepaalde apps kan je langer repeteren en creatievere vormen benutten om kennis over te brengen."

D66 bepleit meet onderwijs op lerarenopleidingen in de toepassing van ICT.