Home>>In de media>>Steun digitalisering filmhuizen (interview Volkskrant)

Steun digitalisering filmhuizen (interview Volkskrant)

04 jun 2009
Steun digitalisering filmhuizen interview volkskrant

De digitalisering van Nederlandse bioscopen zou wel eens de nekslag kunnen betekenen voor kleinere filmhuizen en daarmee ook het aanbod van arthouse films. De hoge kosten van nieuwe apparatuur kunnen zij onmogelijk opbrengen. Tweede Kamerlid Boris van der Ham (D66) heeft hier gisteren kamervragen over gesteld aan minister Plasterk van Cultuur. "Een bijdrage van het Rijk is hard nodig." Dit interview verscheen in de Volkskrant

De digitalisering van distributie en vertoning van films kost, volgens Van der Ham, per filmzaal naar schatting tussen de 70 duizend en 80 duizend euro nodig voor de aanschaf van apparatuur. "In Nederland zijn er zo'n 125 filmhuizen die culturele films vertonen en geen hoge omzet draaien. Zonder hulp zullen zij de overstap naar digitalisering niet kunnen maken, met alle gevolgen van dien voor de diversiteit van het filmaanbod." Volgens Van Der Ham moet de overstap van celluloid naar bytes snel gemaakt worden. "Ook de kleinere distributeurs van Arthouse films gaan de komende tijd digitaliseren. Zij zullen zoeken naar filmhuizen die de apparatuur hebben om hun digitale films te vertonen. Het gevaar bestaat dat Nederland dan wordt overgeslagen en dat films hier niet worden uitgebracht." Bovendien vreest Van Der Ham dat kleine filmtheaters "Pathéetje" gaan spelen om toch aan hun omzet te komen. Volgens Van Der Ham kan Nederland een voorbeeld nemen aan initiatieven in Scandinavië, Duitsland en Frankrijk. "Daar hebben ze goede regelingen getroffen waarbij de aanschaf van apparatuur voor de helft door de overheid wordt betaald en de rest door distributeurs en filmhuizen." Naar schatting zal er in Nederland voor de filmhuizen negen miljoen nodig zijn. "Een bijdrage van de overheid van vier miljoen zou wonderen kunnen doen. Het gaat niet om structurele hulp, het is een eenmalig bedrag dat in de begroting van 2010 zou moeten worden opgenomen." Welke bioscopen in aanmerking komen voor een bijdrage moet worden bepaald via een verdeelsleutel vindt de D66'er. "Dit kan ingewikkeld zijn voor bioscopen die op een grensgebied zitten van commercieel en arthouse, maar daar moet uit te komen zijn." Het Tweede Kamerlid maakt zich geen zorgen dat andere bioscopen op hun achterpoten gaan staan. "Ik denk dat de rest van de filmsector arthouse films wil steunen. De grote bioscopen hebben geen bijdrage nodig. Die kunnen de kosten zelf betalen of worden geholpen door distributeurs. Je ziet dat grote distributeurs vaak een financiële bijdrage leveren zodat grotere bioscopen hun digitale films kunnen vertonen. Het probleem is dat kleinere filmhuizen geen rijke distributeur achter zich hebben die daarin wil investeren." Van Der Ham vindt de houding van minister Plasterk te passief. "Al twee keer eerder heeft de minister beloofd inhoudelijk te reageren op dit probleem. Daar hebben we tevergeefs op gewacht. Je ziet dat het in Amerika en China heel snel gaat, terwijl we in Nederland stil blijven staan." En dat terwijl het digitaliseren van de filmsector veel kansen biedt: zo kunnen productie- en distributiekosten aanzienlijk worden verlaagd, de toegankelijkheid tot distributienetwerken voor kleine en onafhankelijke filmmakers worden vergroot en het brede aanbod van films veilig gesteld. "De filmsector zou ook wat harder met de vuist op tafel mogen slaan", zegt Van Der Ham. "Een aantal filmhuizen, waaronder het Utrechtse filmtheater "t Hoogt en het Amsterdamse Rialto, hebben in mei 2008 een brief geschreven om het probleem aan te kaarten. Daar is nog geen antwoord op gekomen.De minister moet nu de regie pakken." (Uit: 'Steun nodig voor filmhuizen", door Anna van den Breemer, Volkskrant)